Bestyrelsen

Frank Johannesen   
OSK’s Formand
Frank Johannesen
Tlf. 40 51 30 35
frank@odensesportsfiskerklub.dk
OSK’s Næstformand
Allan Birk Hansen
Tlf. 40 21 89 51
allanbirkhansen@gmail.com
OSK’s Kasserer
Jørgen Pedersen
Tlf. 22 32 45 95 pedersenalvin@hotmail.com
     
Allan Berg
Medlemsadministrator, sekretær og Bestyrelsesmedlem
Kurt Christensen
Tlf. 24 94 76 39
kurt@odensesportsfiskerklub.dk
Viking 65+ Leder og  Bestyrelsesmedlem
Allan Berg
Tlf. 66 18 93 13 – 40 47 41 13
allanberg-art@cdnet.dk
Bestyrelsesmedlem
Thomas Hansen
Tlf. 28 14 37 03
thomas28nyborg@hotmail.com

 Bestyrelsesmedlem
Gerhardt Andersen
Tlf. 29 93 02 84
gerh.andersen@gmail.com
 
Kystudvalget, 1.Suppleant
Tommy Rasmussen
Tlf.: 40 13 92 42
pongo@privat.dk
 
Web og MemberNet, 2.Suppleant
Dan Nielsen
Tlf.: 40 57 49 26
dan@odensesportsfiskerklub.dk