65+ tur til Enebærodde

Karl-Erik foreslog en tur til Enebærodde,
Bjarke fik en enkelt undermåler ved solopgang,
vi mødtes 8 mand til den sædvanlige morgen hygge…
Niels Larsen gav en flaske i anledning af hans fødselsdag (TAAK)
Ib Lykke havde 2 flasker med også på grund af en særlig anledning.
Flaskerne ligger i nødhjælpskufferten til næste samling.
  
  
Ja Hyggen og det fine vejr mangler ikke på en Viking 65+ fisketur.
Skulle du selv være gammel nok, kontakt Allan Berg der er altid plads til en mere.

Så er det tid til Midskovturen

Så er det tid til den årlige tur til Midskov.
Tid: 1-3 Oktober
Pris: 350 kr.
Sted : DGI`s hytte ved Midskov
Fredag er der åben fra kl. 12.00 (men folk kommer bare når de kan)
Husk madpakke til fredag middag.
ellers er der fælles Chili Con Carna til aftensmad.

Lørdag
Fælles morgenmad og så finde vi ud af hvor fiskene skal fanges.
Middagmad
Og så kommer vi til De Gule Ærter med det hele til aftensmad.

Søndag
Fælles morgenmad vi giver det et skud mere med de fisk.
De sidste rester skal jo også spises og så er der fælles oprydning, slut kl. 14.00

Der vil være fine præmier til 1,2,3.
Husk der er Seatrout Open konkurrence, der vil være øl/vand/kaffe til vanlige priser.
Tilmelding på Membernet eller til Jørgen kassere på Tlf. 22 32 45 95
Der er kun plads til 20 personer

Husk Hyggen


Vi trænger til en fisketur igen.

Generalforsamlingen udsat

Ja vi var klar over det generalforsamlingen udsat, men Mette har talt og har udsat alt for tiden.
Men jeg kan da lige fortælle hvordan det går for klubben, vi er over 550 medlemmer i O.S.K. plus over 350 medlemmer i Tarup- Davinde afd.
Så 900 + medlemmer så vi er pt den største og næst største klub på Fyn, men hvad er der så sket i den lange periode hvor klubben har været lukket.

Ja vi har fået lavet varme og lys i tilbygningen.
Vi har lavet aftale med Klintebjerg om at få plads i deres 130m” store fælleshus der skal så færdigt inden 1/1 2022.
Der bliver arbejdet med Tarup – Davinde om mere fiskevand, vi skal lige kunne mødes og skrive kontrakt.
Fiskeekspressen er blevet fyldt op igen, så den er klar til en ny sæson.
Juniorerne prøver at lave nogle foto fiskekonkurrencer, nu hvor vi ikke må mødes.
Vi har fået en aftale i O.S.K. at fiskeskolen må bruge mange af Odense Kommunes søer til fiske events, men der skal en af fiskeskolens folk med hver gang.
Der er blevet lavet et nyt bålhus ved Hudevad søen. vi er med i et samarbejde med en special skole og Tarup Davinde selv.

Ja det var lidt af det der er sket og sker, økonomien i klubben er meget god, vækst i medlemmer over 100+ på et år (helt vildt).
Vi ved også at der ikke bliver nogen premiere i Odense Å i år. på grund af forsamlings forbuddet, Odense Å Sammenslutningen har prøvet flere løsninger,
Men der vil være en fare for, at alle mand bliver kædet sammen til et arrangement, og med næsten 300 personer til samme premiere, og den måde
at blive kendt på ville vi ikke være med til.
Men alle må gerne starte med at fiske den første lørdag i marts, så bare man har fået betalt kontingent så kan i fiske også lørdag (første gang nogen sinde)
MEN HUSK NU IKKE MERE END FEM DER STÅR SAMMEN.
Det var lige lidt fra din fiskeklub.

Men husk vi må gerne tage ud og fiske, ring til en kammerat og mød hinanden ude ved vandet, men med afstand men også med hygge og måske en fisk.
Vi ses når vi må igen.
MVH
Formand
Allan Birk

2020

Så har en lille flok været i gang med at gøre vores hus klar til når vi igen må,
der har været brugt mange mandage, med at trække strøm til lys i udestuen og gøre klar til luft til luft varmen,
der er kommet en reol op med bøger og fotos.
og som det sidste er der kommet et nyt bålhus ude i Hudevad Sø, den har Tarup Davinde fikset tak for det.
 

Så kan i passe på hinanden i denne skøre tid.
og så vil jeg gerne ønske alle en god jul og et godt nytår.
og så ses vi i det nye, når Mette giver lov.
MVH
Formand
Allan Birk

Corona frem og tilbage

Hvordan går det så i O.S.K. i denne tid.

Ud over at det er meget svært at lave noget inde i klubhuset, så går det i fuld fart.
Vi er 70 stk. flere medlemmer i år end sidste år på samme tid, så vi er nu 520 medlemmer, i Tarup- Davinde afdelingen er vi 300+, velkommen til alle jer nye.

Vores nye Juniorer afd. køre med stor opbakning, der er nogle forældre der også har meldt sig på banen til at hjælpe fedt.
Vi er blevet spurt om vi kan stille nogle folk til el-fiskeriet i efteråret, de kommer til at mangle, så vil du med ud og se hvad åen gemmer meld dig til.

Vi har i sommer lavet 3 havture for børn/voksne (30 hver gang) og så var de 2 ture med udsatte børn, alt sammen i samarbejde med Nyborg Kommune.
Der har været afholdt 5 arrangementer i skovsøen, med 750 deltagere i alt, hvor kunne vi bare mærke på folk de trængte til at komme lidt ud i det fri.
Der har lige været arrangement på Kerteminde Havn med 40 deltagere hvor O.S.K. også var med.

Der kommer noget i efterårs ferien i Nyborg, Kerteminde Fjord og Bælt, og måske kan vi liige klemme noget ind i Odense også.

Vores udbygning er færdig hurraaaa det var noget der tog tid, stor tak til Gerhardt og Jørgen, der har været mange gange hvor vi bare liiige så køre det, men efter to år
og mange penge så er den klar, og det er blevet super godt.

Vi har lavet vores  fiskeskole trailer i 2015-16, ideer har nu stået fadder til ti trailere med grej, som er blevet doneret til hele Danmark, sponsoreret af staten (ca. 1 mil.)
der står også en af dem ved klubben fiskeekspressen.

Så har Familien Johannesen lagt fliser snart alle steder omkring klubhuset, Dan containeren, Bålhuset og under de tre trailere der står ved klubhuset.
der er også lavet stangholdere og vores områder er nu blevet til O.S.K. parken.

Odense Å Sammenslutningen er flytte fra Dalum ud til os, vi har også fået Den Hårde Kerne ud til os, da de blev husvilde på grund af en brand i deres klubhus.
Det gjorde at Vandpleje Fyn folkene led samme skæbne, de brugte samme hus, så der er run på klubhuset.

Og ja vi må komme i klubhuset, og vi gør det, men vi skal helst være ude, og holde afstand, men kig forbi der er masser af plads, og hvis vi viser lidt hensyn skal det nok gå.

Det var bare lidt af det der er sket, og der kommer mange gode tiltag, mere vand, mange nye søer vi må låne (lige om lidt), måske et put and take i klubben og og

Så pas på hinanden
Så ses vi i klubben eller ved vandet
MVH
Formand
Allan Birk

Så begynder området omkring klubhuset at ligne noget !

Mens vi venter på at få lov til at mødes i klubregi igen, bliver der arbejdet bravt i og omkring klubhuset 🙂


Værkstedet er også blevet udvidet og på mandag den 8 juni begynder de at bygge vores udestue/skolestue.
Der vil ikke blive åbnet op hen over sommeren og det forventes at første møde vil blive 24 august 🙂

Med ønsket om en god sommer til alle 🙂
Formand Allan Birk

Din fiskeklub lever stadig

Ja, der er stadig liv i klubben 🙂

Vi må ikke mødes endnu, men det betyder ikke at alt ligger stille.
Klubhuset er ved at få nyt værksted og udbygningen begynder at ligne noget og der bliver lagt nye og gamle fliser.
Vores nye bordbænkesæt er også klar til når vi igen må mødes 🙂


Så nu mangler vi blot at Mette giver os lov til at mødes igen.
Knæk og Bræk.
Vi ses ved vandet 🙂
MVH
Formand
Allan Birk

Hvad må og kan vi i O.S.K ?

Det er en svær tid vi lever i !  Hvad må vi og hvad må vi ikke ?
Til at starte med, så må vi ikke holde klubmøder, før der bliver givet tilladelse fra Odense Kommune, da det er deres hus vi bor til leje i.
Vi har lukket alle O.S.Ks fiske konkurrencer, events, fiskeskolen og andre sammenkomster, indtil vi får lov til at mødes igen.

Vi har desværre også en kedelig ting oppe i Karup.
“Hønsehuset” skal brydes ned, da der skal bygges nyt stuehus på grunden.
Vi arbejder på at finde en ny ordning i området. Indtil da har Ivan stadig fire kort, man kan låne/leje til en god pris.
Kontakt Ivan på 22 80 04 46 og få en aftale med ham.

Det var lidt af det negative og så må der også gerne være noget positivt.
Vi har fået nøglerne til vores skur i Klintebjerg (Vi arbejder på en bådeplads). Her var også en mulighed for et besøg i Klintebjerg hvor der er god plads 🙂 Bådehus ved Klintebjerg.

Vi har søgt om 23.000kr til to borde/bænke sæt og en skraldespand og det er bevilliget og det er ved at blive etableret ved klubhuset. Bord/bænke sæt.
Ved klubhuset er der også ved at blive lavet udestue efter at Gerhardt Andersen har kæmpet for det i 1 1/2 år, så skal du ud og køre og have kaffen i det fri, kan du jo kigge forbi klubhuset på afstand. Tak til Gerhardt for kampen 🙂

Og skulle du have nogle børn der er ved, at slå hinanden ihjel, eller har naboen nogle, så må vi jo godt tage ud og fiske sammen på afstand.
Geddefiskeriet åbner 1 maj, hornfiskene er kommet, og Odense Å kan bruges til at fiske mange arter i.
Og skulle du have en kammerat, der trænger til et medlemskab i Fyns største fiskeklub O.S.K eller Tarup-Davinde Sammenslutningen (Fyns billigste fiskevand), så er kasserer Jørgen Alvin  klar til at modtage pengene og så kan I komme ud og fiske 🙂


Vi ses ved vandet 🙂
MVH
Allan Birk, formand i O.S.K

Officielt referat af generalforsamlingen 2020.

Generalforsamlingen den 18-02-2020.

De 41 fremmødte medlemmer valgte Christian Johannesen som dirigent. Han startede med at læse dagsordenen op, hvorefter han foreslog 1 minuts stilhed til minde om Knud Rask.

Herefter gav han ordet til formanden, som supplerede den skriftlige beretning med oplysning om at der er kommet en ekstra sø i Tarup/Davinde som vi må fiske i, og at vi har fået en andel i et hus ved havnen i Klintebjerg.

Frank Jensen foreslog i forbindelse med beretningen at klubben skulle stemme på Preben Thomsen som ny formand for DSF.

Beretningen blev godkendt.

Under orientering fra udvalgene fortalte Gerhardt at tilbygningen til klubhuset bliver påbegyndt efter påske. Johnny Bertelsen spurgte til om et toilet nok hvis der kom flere i klubben. Der er ikke stillet krav om flere i forbindelse med byggetilladelsen.

Frank Johannesen efterlyste medlemmer til oprydning i mosen, og Torben Marvø opfordrede folk til at tage med på de månedlige fisketure.

Niels Jensen bekendtgjorde at han stopper som formand for havudvalget efter 2020.

Køkkenet i hønsehuset i Karup vil blive renoveret fortalte Ivan Knudsen.

Allan Birk opfordrede medlemmer til at melde sig til et elfiskehold.

Kassereren fremlagde regnskabet og gjorde rede for tallene i det, og forholdene omkring klubbens økonomi.

Under punktet indkomne forslag konstaterede dirigenten at der ikke var kommet forslag.

Allan Birk blev genvalgt som formand, mens Thomas Hansen og Kurt Christensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Henning Jakobsen og Christian Johannesen blev genvalgt som suppleanter.

Flemming Pedersen er stadig revisor, mens Benny Hansen blev valgt som ny revisorsuppleant.

Kassereren konstaterede at så længe DSF ikke hæver kontingentet gør klubben det ikke så det er stadig 685,00 kr.

Inden punktet eventuelt blev Ivan Knudsen valgt som årets OSKer for sit arbejde med huset i Karup

Steen Hansen fik en flaske doktor Nielsen for rettidig indbetalt kontingent.

Christian og Frank Johannsen fik formandens pris for deres arbejde med containerne og området omkring dem.

Under eventuelt fortalte Frank Jensen at Odense å sammenslutningens hytte i Hjelmerup har en konstruktionsfejl hvilket forårsager råd i taget.

Jørgen Pedersen og Frode Thorhauge fortalte om vandrådets arbejde hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og bød på kaffe og rullepølsemadder.

Således opfanget af referent Kurt Christensen.

Mindeord – Knud Rask

Det er ikke alle indlæg der er lige behagelige at bringe.

Knud Rask

Men Knud Rask er desværre gået bort i går 28/1 2020 til de evige fiskestræk.
Knud har kæmpet med sygdom i mange år, men til sidst gik det desværre stærkt.
Knud har været en god mand for klubben og havde vi en opgave stillede Knud gerne op.
Han har været Årets O.S.K.èr og i Odense Å Sammenslutningen har vi også kunne trække på hans venlige væsen,
med rundvisninger langs Åen og han var også med til at skabe Knuds Bro ved samløbet i Odense Å.

Vores tanker går til de efterladte.

Knud Rask, æret være dit minde.

På O.S.Ks vegne
Formand
Allan Birk Hansen

 

Knud Rask fik en sidste hilsen med fra Odense Sportsfisker Klub