Så begynder området omkring klubhuset at ligne noget !

Mens vi venter på at få lov til at mødes i klubregi igen, bliver der arbejdet bravt i og omkring klubhuset 🙂


Værkstedet er også blevet udvidet og på mandag den 8 juni begynder de at bygge vores udestue/skolestue.
Der vil ikke blive åbnet op hen over sommeren og det forventes at første møde vil blive 24 august 🙂

Med ønsket om en god sommer til alle 🙂
Formand Allan Birk

Din fiskeklub lever stadig

Ja, der er stadig liv i klubben 🙂

Vi må ikke mødes endnu, men det betyder ikke at alt ligger stille.
Klubhuset er ved at få nyt værksted og udbygningen begynder at ligne noget og der bliver lagt nye og gamle fliser.
Vores nye bordbænkesæt er også klar til når vi igen må mødes 🙂


Så nu mangler vi blot at Mette giver os lov til at mødes igen.
Knæk og Bræk.
Vi ses ved vandet 🙂
MVH
Formand
Allan Birk

Hvad må og kan vi i O.S.K ?

Det er en svær tid vi lever i !  Hvad må vi og hvad må vi ikke ?
Til at starte med, så må vi ikke holde klubmøder, før der bliver givet tilladelse fra Odense Kommune, da det er deres hus vi bor til leje i.
Vi har lukket alle O.S.Ks fiske konkurrencer, events, fiskeskolen og andre sammenkomster, indtil vi får lov til at mødes igen.

Vi har desværre også en kedelig ting oppe i Karup.
“Hønsehuset” skal brydes ned, da der skal bygges nyt stuehus på grunden.
Vi arbejder på at finde en ny ordning i området. Indtil da har Ivan stadig fire kort, man kan låne/leje til en god pris.
Kontakt Ivan på 22 80 04 46 og få en aftale med ham.

Det var lidt af det negative og så må der også gerne være noget positivt.
Vi har fået nøglerne til vores skur i Klintebjerg (Vi arbejder på en bådeplads). Her var også en mulighed for et besøg i Klintebjerg hvor der er god plads 🙂 Bådehus ved Klintebjerg.

Vi har søgt om 23.000kr til to borde/bænke sæt og en skraldespand og det er bevilliget og det er ved at blive etableret ved klubhuset. Bord/bænke sæt.
Ved klubhuset er der også ved at blive lavet udestue efter at Gerhardt Andersen har kæmpet for det i 1 1/2 år, så skal du ud og køre og have kaffen i det fri, kan du jo kigge forbi klubhuset på afstand. Tak til Gerhardt for kampen 🙂

Og skulle du have nogle børn der er ved, at slå hinanden ihjel, eller har naboen nogle, så må vi jo godt tage ud og fiske sammen på afstand.
Geddefiskeriet åbner 1 maj, hornfiskene er kommet, og Odense Å kan bruges til at fiske mange arter i.
Og skulle du have en kammerat, der trænger til et medlemskab i Fyns største fiskeklub O.S.K eller Tarup-Davinde Sammenslutningen (Fyns billigste fiskevand), så er kasserer Jørgen Alvin  klar til at modtage pengene og så kan I komme ud og fiske 🙂


Vi ses ved vandet 🙂
MVH
Allan Birk, formand i O.S.K

Officielt referat af generalforsamlingen 2020.

Generalforsamlingen den 18-02-2020.

De 41 fremmødte medlemmer valgte Christian Johannesen som dirigent. Han startede med at læse dagsordenen op, hvorefter han foreslog 1 minuts stilhed til minde om Knud Rask.

Herefter gav han ordet til formanden, som supplerede den skriftlige beretning med oplysning om at der er kommet en ekstra sø i Tarup/Davinde som vi må fiske i, og at vi har fået en andel i et hus ved havnen i Klintebjerg.

Frank Jensen foreslog i forbindelse med beretningen at klubben skulle stemme på Preben Thomsen som ny formand for DSF.

Beretningen blev godkendt.

Under orientering fra udvalgene fortalte Gerhardt at tilbygningen til klubhuset bliver påbegyndt efter påske. Johnny Bertelsen spurgte til om et toilet nok hvis der kom flere i klubben. Der er ikke stillet krav om flere i forbindelse med byggetilladelsen.

Frank Johannesen efterlyste medlemmer til oprydning i mosen, og Torben Marvø opfordrede folk til at tage med på de månedlige fisketure.

Niels Jensen bekendtgjorde at han stopper som formand for havudvalget efter 2020.

Køkkenet i hønsehuset i Karup vil blive renoveret fortalte Ivan Knudsen.

Allan Birk opfordrede medlemmer til at melde sig til et elfiskehold.

Kassereren fremlagde regnskabet og gjorde rede for tallene i det, og forholdene omkring klubbens økonomi.

Under punktet indkomne forslag konstaterede dirigenten at der ikke var kommet forslag.

Allan Birk blev genvalgt som formand, mens Thomas Hansen og Kurt Christensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Henning Jakobsen og Christian Johannesen blev genvalgt som suppleanter.

Flemming Pedersen er stadig revisor, mens Benny Hansen blev valgt som ny revisorsuppleant.

Kassereren konstaterede at så længe DSF ikke hæver kontingentet gør klubben det ikke så det er stadig 685,00 kr.

Inden punktet eventuelt blev Ivan Knudsen valgt som årets OSKer for sit arbejde med huset i Karup

Steen Hansen fik en flaske doktor Nielsen for rettidig indbetalt kontingent.

Christian og Frank Johannsen fik formandens pris for deres arbejde med containerne og området omkring dem.

Under eventuelt fortalte Frank Jensen at Odense å sammenslutningens hytte i Hjelmerup har en konstruktionsfejl hvilket forårsager råd i taget.

Jørgen Pedersen og Frode Thorhauge fortalte om vandrådets arbejde hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og bød på kaffe og rullepølsemadder.

Således opfanget af referent Kurt Christensen.

Mindeord – Knud Rask

Det er ikke alle indlæg der er lige behagelige at bringe.

Knud Rask

Men Knud Rask er desværre gået bort i går 28/1 2020 til de evige fiskestræk.
Knud har kæmpet med sygdom i mange år, men til sidst gik det desværre stærkt.
Knud har været en god mand for klubben og havde vi en opgave stillede Knud gerne op.
Han har været Årets O.S.K.èr og i Odense Å Sammenslutningen har vi også kunne trække på hans venlige væsen,
med rundvisninger langs Åen og han var også med til at skabe Knuds Bro ved samløbet i Odense Å.

Vores tanker går til de efterladte.

Knud Rask, æret være dit minde.

På O.S.Ks vegne
Formand
Allan Birk Hansen

 

Knud Rask fik en sidste hilsen med fra Odense Sportsfisker Klub

 

Det sidste kast er taget

Ja det sidste kast er taget.

Det er desværre ikke altid, vi kan bringe gode nyheder.


Kurt var en stor O.S.K.`er af den gamle skole.
Han var i mange år en del af bestyrelsen,
bl.a. kasserer jobbet bestred han i mange år.
Han var en rolig bankdirektør, der kunne passe på pengene.
Det var også under Kurt Henriksens tid, at der i sjov blev sagt, at nu stod O.S.K.
jo ikke for Odense Spare Klub, det er nemmere at bruge end at samle.
Kurt Henriksen du har kastet for sidste gang.
Vi vil gerne sige tak for alle de mange timer, vi har haft sammen.

På O.S.K.s vegne.
Æret være dit minde.

Formand
Allan Birk.

Næsten en verdensrekord !!

Så kigger Willy Dannevang lige forbi med et lille foredrag om havfiskeri fra Færøerne,

Han var deroppe med fiskeklubben Måleren og de havde en supertur og så var en af deres juniorer
100 gram fra en verdensrekord på Rødspætte med 5.6 kg !!  Fisken blev genudsat og RESPEKT for det !!Men kig forbi mandag den 8/4 , hvor der er jo også fluekast og mon ikke der er nogle der har været til “Seatrout Open”.
Så kom og kig, kast eller fortæl hvorfor du vandt STO.
VI SES
Allan Birk

Odense Å Premieren med næsten ingen fisk !

Ja, 2017-18 sæsonen med isvinter og hedebølge har ikke helt sluppet os, hvilket vi kunne  se til premieren.

Der er mange teorier, men fakta er at der kun var 4 fisk til indvejningen der blev godkendt og 10-12 stykker der blev bortvist, men det er ikke kun i år.
Jeg hørte mange undskyldninger og der blev fanget fisk på Åsum stykket  med blandt andet vinderfisken og der blev fanget fisk på Bellinge strækket, og inde i selve byen.
Jeg så billeder og hørte om store udlegede fisk på disse stræk. Men fjorden var sgu død, skulle jeg hilse og sige !
Men vi bliver nødt til at indse, at en isvinter i 2017-18 efterfulgt af en super varm sommer har skubbet til hele rytmen i åen og det koster.
Det sammen med nogle stryg der holder fiskene i åen, hvor de burde svømme i fjorden igen og  skarv, sæler, folk der spiser fisk og så videre.
Men tilbage til premieren hvor vi for første gang måtte flytte væk fra “vores” normale indvejnings plads og lige der var Odense Kommune os desværre ikke særlig behjælpelige !
Men det blev faktisk en god premiere hvor folk støtter op omkring den gamle tradition.

  
  

 
En stor tak til de af klubbens medlemmer, der gav en hånd med så alt klappede.
Så må vi håbe at naturen vil lege med til næste års premiere i 2020.
MVH
Allan Birk – Formand for O.S.K

Vandplejen kom på besøg

Ja så fik vi lige den nye Vandpleje formand at se og høre, Chris Halling det er også ham der skal skrives til hvis, man vil have noget på DSF`s Facebook og hjemmeside.

 
 
Men samtidig med at vi fik hørt om vandplejen, så var der jo nogen der tænkte praktisk.
så kan vi jo lige når at printe og laminere kort så folk er klar til weekenden.
Mange tak til Årets O.S.K.ér Niels Jensen.
MVH
Allan Birk

Alle overlevede

Ja man kan også bruge en klubaften til at tænke på hinanden.
Vi fik lige en gennemgang af hjertestarter og hvordan vi disponerer hvis vi kommer ud for en ulykke, dygtigt gennemgået af vores nye medlem Jesper.
  


Vi lærte en masse, men som du selv sagde Jesper : Håber aldrig I skal bruge det !
Tak for en informativ aften.
MVH
Allan Birk