Store udfordringer

Så var det næstsidste gang der var fluebinding for 65+`erne. Det var også en stor udfordring for de ellers garvede Vikinger.

Et par nye Vikinger har tilsluttet sig den, efterhånden hårde kerne af erfarne Vikinger. På ægte Vikingevis, lod de sig ikke kue, men kastede sig direkte ind i kampen om fremstillingen af den særdeles velfangende flue, Flash 9. I mønsteret indgår der en del Marabou. Marabou har den egenskab, at det bevæger sig frit rundt i luften som det lyster. Det er også meget statisk, så det er lidt af en kamp at få det til at makke ret. det lykkedes dog af få et brugbart resultat ud af det.

Gerhardt Andersen

Næste gang der er fluebinding er onsdag den 19 februar kl.10.00.

Det varede ikke længe før temperaturen steg mærkbart i lokalet i Victoriagade.

Kl. 07.45 blev der låst op til lokalerne i Victoriagade. Straks efter rullede den første lukkede trailer op foran dørene med fiskegrej stuvet op til sidste kubikcentimeter. Derefter fulgte flere trailere og stationscar med store mængder af grej. Allerede kl 09,00 var lokalet så fyldt med udstillere, så det var lidt svært at se hvor publikum skulle være.

Kl. 10,00 var alle på plads og de første morgenduelige indfandt sig i lokalet, for at gøre et, forhåbentligt godt køb. Trods de mange mennesker som kom i en jævn strøm i løbet af dagen, herskede der en god ro og orden. Der var en konstant summen i lokalet, men de fleste er jo mere eller mindre bekendte med hinanden, ellers bliver de det.

Undertegnede blev hurtigt lukket inde i et hjørne, men fik alligevel en god snak med rigtig mange mennesker og fik også solgt en del…selvfølgelig til ren forærings pris !

Klubben takker for den enorme opbakning der er for vores lille arrangement, Vi håber alle gik derfra med en god følelse af at have gjort en god handel. Eller i det mindste at have haft en god oplevelse. Vi ses næste år forhåbentlig

Gerhardt L Andersen

Køb/salg dag melder alt udsolgt !

Der er virkelig chance for et godt køb på Fiskegrejsmarkedet Victoriagade 33. Alle borde er udsolgt og der kommer flere importører med mange spændende ting.

Husk ! Der er gratis adgang for alle, men Øl, vand, kaffe og kage kan købes på stedet. dørene åbnes kl 10,00 for publikum og kl. 08,00 for udstillere.

.

Indvielse af bådehusene og promenaden

Foreningen Udvikling Klintebjerg, holdt i dag indvielse af bådehusene i Klintebjerg. OSK har budt ind på et af lejemålene og vi står nu på en ventelise.

Bådehusene kan lejes helt, halvt eller i kvarte. Vi håber selvfølgelig at vi i OSK vil få mulighed for, at leje et helt. Vores båd ved Seden Strandby vil så få plads i Klintebjerg under forudsætning af, at vi kan komme ind.

I bådehusene som ligger direkte i strandkanten ved Klintebjerg, vil der være mulighed for at have borde og stole, samt andre ting opbevaret.

Kryds fingre for, at vi kommer i betragtning til et af disse lækre bådehuse

Gerhardt Andersen

Vikingerne og nymferne

Nymferne sværmede om ørerne på de gæve vikinger, der kæmpede en brav kamp med de sværmeriske og ustyrlige små væsener.

Døgnflue nymferne, som der selvfølgelig er tale om, var en lidt anden udfordring for de gamle stive og gigt plagede fingre, end de mere grove kystfluer. Vikinger som de jo er, viste som sædvanlig hvad stof de er gjort af og gik til den med liv og sjæl.

Om de TO ! små Gl. Dansk til kaffen gjorde sit, skal jeg lade være usagt, men der blev frembragt flere absolut nydelige eksemplarer.

Gerhardt Andersen

Kæmpe grejmarked

Stort grejmarked!

Sæt X i kalenderen d. 1/2 2020 .

I år er der flere importører der har meldt deres ankomst. Skal du have et bord, er det ved at være sidste udkald !

Gerhardt Andersen