Bliv medlem af O.S.K – Online Indmeldelse

Kontingentpriser, gældende for 2021:
Indmeldelse i år gælder også for 2021

Juniorer. Op til og med 18 år. Kr. 200,- pr. år. Ingen indmeldelsesgebyr
Seniorer. 18-65 år. Kr. 725,- pr. år + kr. 25,- i indmeldelsesgebyr
Seniorer. 65+ Kr. 625,- pr. år + kr. 25,- i indmeldelsesgebyr

Udmelding:
Udmelding skal ske skriftligt til Medlemsadministrator Kurt Christensen på kurt@odensesportsfiskerklub.dk senest den 1. december.
Husk, at manglende indbetaling ikke er en udmeldelse !!!