Nye medlemskort for 2020.

Til medlemmerne i O.S.K

Så er de nye medlemskort for 2020 på vej i din email, så du kan printe det ud.

Dette naturligvis under forudsætning af, at du har betalt dit kontingent og at du har skrevet din email på Min Side hos Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hvis du ikke lige kan finde ud af det med printning og laminering er du velkommen til at komme i klubben om mandagen og få det gjort .

Vi gør det i uge 8-9-10.

For bestyrelsen- Niels Jensen

Store udfordringer

Så var det næstsidste gang der var fluebinding for 65+`erne. Det var også en stor udfordring for de ellers garvede Vikinger.

Et par nye Vikinger har tilsluttet sig den, efterhånden hårde kerne af erfarne Vikinger. På ægte Vikingevis, lod de sig ikke kue, men kastede sig direkte ind i kampen om fremstillingen af den særdeles velfangende flue, Flash 9. I mønsteret indgår der en del Marabou. Marabou har den egenskab, at det bevæger sig frit rundt i luften som det lyster. Det er også meget statisk, så det er lidt af en kamp at få det til at makke ret. det lykkedes dog af få et brugbart resultat ud af det.

Gerhardt Andersen

Næste gang der er fluebinding er onsdag den 19 februar kl.10.00.

Det varede ikke længe før temperaturen steg mærkbart i lokalet i Victoriagade.

Kl. 07.45 blev der låst op til lokalerne i Victoriagade. Straks efter rullede den første lukkede trailer op foran dørene med fiskegrej stuvet op til sidste kubikcentimeter. Derefter fulgte flere trailere og stationscar med store mængder af grej. Allerede kl 09,00 var lokalet så fyldt med udstillere, så det var lidt svært at se hvor publikum skulle være.

Kl. 10,00 var alle på plads og de første morgenduelige indfandt sig i lokalet, for at gøre et, forhåbentligt godt køb. Trods de mange mennesker som kom i en jævn strøm i løbet af dagen, herskede der en god ro og orden. Der var en konstant summen i lokalet, men de fleste er jo mere eller mindre bekendte med hinanden, ellers bliver de det.

Undertegnede blev hurtigt lukket inde i et hjørne, men fik alligevel en god snak med rigtig mange mennesker og fik også solgt en del…selvfølgelig til ren forærings pris !

Klubben takker for den enorme opbakning der er for vores lille arrangement, Vi håber alle gik derfra med en god følelse af at have gjort en god handel. Eller i det mindste at have haft en god oplevelse. Vi ses næste år forhåbentlig

Gerhardt L Andersen

Mindeord – Knud Rask

Det er ikke alle indlæg der er lige behagelige at bringe.

Knud Rask

Men Knud Rask er desværre gået bort i går 28/1 2020 til de evige fiskestræk.
Knud har kæmpet med sygdom i mange år, men til sidst gik det desværre stærkt.
Knud har været en god mand for klubben og havde vi en opgave stillede Knud gerne op.
Han har været Årets O.S.K.èr og i Odense Å Sammenslutningen har vi også kunne trække på hans venlige væsen,
med rundvisninger langs Åen og han var også med til at skabe Knuds Bro ved samløbet i Odense Å.

Vores tanker går til de efterladte.

Knud Rask, æret være dit minde.

På O.S.Ks vegne
Formand
Allan Birk Hansen

 

Knud Rask fik en sidste hilsen med fra Odense Sportsfisker Klub

 

Køb/salg dag melder alt udsolgt !

Der er virkelig chance for et godt køb på Fiskegrejsmarkedet Victoriagade 33. Alle borde er udsolgt og der kommer flere importører med mange spændende ting.

Husk ! Der er gratis adgang for alle, men Øl, vand, kaffe og kage kan købes på stedet. dørene åbnes kl 10,00 for publikum og kl. 08,00 for udstillere.

.

Kysttur til Kerteminde.

Kysttur til Kerteminde, Søndag den 26 januar 2020.

Kl 07.30 mødtes vi på p – pladsen ved siden af det gamle PAX hotel.
Vi blev 7 i dag og alle kom til tiden.
Der var lige en enkelt der ikke kunne finde pladsen, men det lykkedes alligevel at få samlet tropperne.
Efter rundstykket og den lille skarpe, fordelte vi os på pladserne ved klinten.


Der skete ikke en disse, så nogle kørte endnu længere væk.

Det hjalp nu ikke meget, så der blev ikke indleveret nogle fisk til foto.
Der havde været en enkelt følger på hele dagen.
Tak for i dag og husk den næste kysttur bliver den 23 februar kl 08.00

På vegne af kystudvalget -Torben Marvø

Ny Kystflue – Flash 9

Gerhardt Andersen har lagt en ny flue op under “Kystfluer” og det er den Vikingerne skal forsøge sig med til fluebinding

onsdag den 5 Februar.   Den hedder Flash 9.

Andre er selvfølgelig også velkommen til at forsøge sig hjemme ved fluestikket 🙂

Indvielse af bådehusene og promenaden

Foreningen Udvikling Klintebjerg, holdt i dag indvielse af bådehusene i Klintebjerg. OSK har budt ind på et af lejemålene og vi står nu på en ventelise.

Bådehusene kan lejes helt, halvt eller i kvarte. Vi håber selvfølgelig at vi i OSK vil få mulighed for, at leje et helt. Vores båd ved Seden Strandby vil så få plads i Klintebjerg under forudsætning af, at vi kan komme ind.

I bådehusene som ligger direkte i strandkanten ved Klintebjerg, vil der være mulighed for at have borde og stole, samt andre ting opbevaret.

Kryds fingre for, at vi kommer i betragtning til et af disse lækre bådehuse

Gerhardt Andersen