Formandens Årsberetning 2019

Formandens beretning 2019

Nogle år er der bare mange kampe og mange negative tanker. Dette var et år, hvor man efter isvinter og tørke til nu i efteråret, hvor der bare er vand nok til alle, ja vi kan knap nok finde der, hvor åen normalt løber.

Men velkommen til en klub der blander sig.

Der er en gejst og et drive i klubben, der gør at man til tider godt kan blive helt forpustet.
Men det er på den gode måde. Det er ikke altid, vi er enige om alt, men der skal også være en kant for ellers sker der ikke noget nyt.
Hvad vil vi så huske 2019 for??
Det kunne være:
Det år hvor O.S.Ks ”Fiskeskolen Fyn” fik tildelt ”Bland Dig Prisen” på Fyens Stiftstidende sammen med en check på 25.000kr.
Eller det år hvor vores udbygning til klubhuset endelig blev startet op efter mange seje kampe med tilladelser og tunge tilbageslag.
Det år hvor vi deltog på Brahetrolleborg til ”Fair Game”.
Eller det år hvor vores Medefiskere afholdt DM på Fyn.
Eller, ja der er nok at tage af.

Nyheder i 2020

Det kan jo være vi skal fejre, at det er 30 år siden vi kom til Seden.
Det ser ud som om der kommer mere fiskevand i Tarup- Davinde.
Vi har også en part i en bålhytte ansøgning ved Hudevad Sø.
Der bliver afholdt kongres i D.S.F. ( Formanden går af efter 16 år).
Odense Å Premieren flytter til ”Skibhusgården”.
Der bliver også noget med den sidste udbygning af arealerne omkring klubhuset og vi starter med et møde med Jane Jegind fra Odense Kommune.
Når man som formand sidder og kigger frem i tiden, vil der altid komme nogle spørgsmål??? F.eks.
Skal O.S.K. have vores eget elfiskehold til f.eks. Lindvedåen, Vejrup Å (2-4 ture)?
Skal O.S.K. have en afd. (3-4 personer) der laver fondsansøgninger o.lign?
Skal O.S.K. have en Junior afd. der laver fisketure til de unge mennesker. Det er jo dem, der skal bære klubben, når vi ældre drager videre engang.
Kunne du tænke dig at bidrage til dette, så må du gerne kontakte formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Der er faktisk folk, der arbejder med alle tre ideer, men de kunne godt bruge hjælpere.

Tarup Davinde Sammenslutningen.

Den nye afdeling (Tarup Davinde Sammenslutningen ”T.D.S.”) er nået godt over 300 medlemmer på 2 år plus os 460 medlemmer fra O.S.K. (Du er nemlig som medlem af O.S.K. allerede indmeldt i Tarup Davinde Sammenslutningen).
Der er kommet en flot opbakning fra Odense Kommune til Fiskeskolens utrolige store arbejde selv om det igen er et stort spare år.
Der er igen kommet en donation fra Odense/Lindø Havn til Lystfiskeriets dag på Odense Havn.

Økonomien er god og vi har vækst i medlemmerne + de godt 300 mand ekstra i Tarup Davinde Sammenslutningen. Vi er faktisk 800 personer, der må fiske i Tarup- Davinde søerne.

Til slut vil jeg sige:

Ønsker du mere af dit kontingent og af din klub, så kom med dine ideer eller lav et foredrag en aften, hvor du/I viser, hvad du/I har oplevet.
Ingen klub er bedre end dens medlemmer.
Deltag i klubbens arrangementer og ture, kig ud på en klubaften og husk at tilmelde dig på Member Net. Det er her, vi udsender nyheder, booker plads og tilmelder os arrangementer.
Tjek lige på DSF hjemmesiden på ”Min Side” at det er de rigtige oplysninger, de har på dig. Vi bruger de samme oplysninger på Member Net (tlf.nr. e-mail og adresse). Det gør det noget nemmere for alle. Bemærk, at er du medlem af en anden forening under D.S.F., skal der bruges samme medlemsnummer.

Ellers vil jeg blot ønske alle, der har tilknytning til O.S.K, en tak for et godt 2019 og vi ses til et spændende 2020.

MVH
Formand
Allan Birk Hansen