Officielt referat fra generalforsamlingen 2016.

Generalforsamling i O.S.K den 11-02-2016

Hans Pedersen fra Ækvator Sport blev valgt som dirigent af de 47 fremmødte medlemmer og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden.

Bestyrelsens beretning:

Formanden henviste til den skrevne beretning.

Dan Nielsen spurgte til, hvorfor deltagertallet ved gedde premieren i Rønninge var faldet og hvad der kunne gøres ved det.

Kenny Sørensen mente det kunne skyldes, at klubben tog betaling for deltagelse. Kresten Mehl mente, at det var et generelt problem ved klubbens arrangementer.

Jørgen Pedersen fortalte, at betalingen var fordi klubben lavede mad, hvor medlemmerne før selv havde mad med.

Christian Johannesen spurgte til båden i Odense Fjord. Jørgen Pedersen svarede, at grunden til at der ikke er gjort noget for at leje båden ud er, at der er problemer med at tilrettelægge udlejningen. Peter Sjøstrand foreslog, at vi købte en trailer der skulle stå ved klubhuset.

Beretningen blev godkendt.

Medie:

Niels Jensen kunne fortælle at hjemmesiden i løbet af året har haft 85 indslag. Et nyt tiltag på hjemmesiden er at Gerhardt Andersen skriver flueopskrifter og artikler på siden.

Facebook:

Allan Birk kunne tilføje, at der havde været næsten 2000 indslag på vores Facebook side på en uge.

Havudvalget:

Der har været problemer med tilmeldinger og betaling til havturene. Der er fra 2016 strammet så der skal betales til den aftalte tid.

Der er lavet en aftale med saltvands klubben så der kan byttes ubesatte pladser.

Aktiviteter:

Bjarne Laursen kunne fortælle, at også weekend turene har et faldende deltagertal.

Mosen:

Frank Johannesen henstillede til, at både der bliver lagt i vandet om vinteren bliver taget op igen efter brug.

Viking 65+:

Der er lavet fluebinding for vikingerne onsdag formiddag.

Juniorer:

Der er stadig ikke mange juniorer på klubaftnerne om torsdagen.

Karup Å:

Der er købt to ekstra fiskekort til Karup å så vi nu har fire. Der monteres en varmekilde i det nye værelse. Huset åbnes 1. april.

Fisker Lars foreslog, at man henstillede til medlemmerne om ikke at flytte rundt på møblerne eller ledningerne til fjernsynet.

Fiskeskolen:

Arbejdet med fiskeskolen har gjort Odense sportsfiskerklub kendt i nærområdet idet vi samarbejder med skolerne i området. Sidste år havde den 69 arrangementer med forskellige skoler og børnehaver.

Havn og mede:

Allan Birk fortalte om arrangementerne på havnen, og foreslog samtidig at medlemmer meldte sig til at hjælpe ved havnekultur festivalen.

Medefiskerne er stadig en stor del af Odense Sportsfisker Klub, og bevidste sidste år at de stadig er mellem de bedste, da de vandt DM i medefiskeri.

Kassereren:

Kassereren fremlagde og forklarede regnskabet.

Kenni Sørensen spurgte hvorfor regnskabet afveg fra budgettet.

Jørgen svarede. at det skyldtes de penge fiskeskolen havde fået fra kommunen.

Visioner 2016:

Jørgen Pedersen gjorde rede for planerne for klubben i 2016.

Indkomne forslag:

Dan Nielsen foreslog, at der skulle anlægges en parkeringsplads ved huset i Skydebjerg moserne.

Allan birk mente at pengene til en sådan var dårligt givet ud da grunden er meget blød. Kurt Haurbæk mente også at bunden i området var så blød at gruset ville forsvinde.

Forslaget gik til afstemning 1 mand stemte for forslaget, dermed var forslaget forkastet.

Hans Pedersen bad om at få en lokal entreprenør til at se på forholdene.

Valg af formand:

Frank Johannesen blev genvalgt som formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Allan Birk og Kurt Christensen blev genvalgt, Thomas Hansen blev valgt i stedet for Bjarne Laursen som trak sig fra bestyrelsen.

Valg af suppleanter:

Gerhardt Andersen, Dan Nielsen, Thomas Graversen og Tommy Rasmussen blev valgt som suppleanter.

Valg af revisor og revisor suppleant:

Flemming Pedersen blev genvalgt som revisor og Knud Rask som suppleant.

Fastsættelse af kontingent:

Kassereren gjorde opmærksom på at der ligger en beslutning om at vi hæver kontingentet med samme beløb som forbundet.

Eventuelt:

Flemming Eriksen spurgte om der kunne ansættes en rengørings m/k til klubhuset.

Dan Nielsen spurgte til indmeldelsen af Nordfyns Jagthundeklub.

Hans Pedersen takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen, hvorefter formanden begavede Bjarne Laursen og Danny Vitting (som dog ikke var til stede) med henholdsvis en Underberg og en flaske vin.

Torben Marvø blev i år årets O.S.K.er.

Bestyrelsen

 

 

 

 

Udgivet i Nyheder.