Omrokering i bestyrelsen.

Dan Nielsen trækker sig af private årsager ud af bestyrelsen.

Dan har efter lange overvejelser besluttet sig for at trække sig ud af bestyrelsen i O.S.K  da han ikke følte at han have mere at byde ind med og at tiden til bestyrelsesarbejdet manglede. En beslutning som den øvrige bestyrelse bakker op om og der skal lyde et stort tak til Dan for det store arbejde han gennem mange år har lagt i bestyrelsen.

Dan vil dog stadig arbejde for O.S.K som webansvarlig og som “formand” for medieudvalget samt tage del når der skal arbejdes i moserne, lige som han vil komme i klubben som menigt medlem.

Dans udtræden af bestyrelsen betyder at Niels Jensen som 1.suppleant overtager Dans plads i bestyrelsen frem til næste generalforsamling og at Danny Vitting bliver ny 1.suppleant. Kurt Christensen overtager Dans job som sekretær.

På bestyrelsens vegne

Niels Jensen 

Udgivet i Nyheder.