Til dig der gerne vil gøre en forskel

Dette er blevet udsendt til alle grusbandemedlemmer under Vandpleje Fyn, men de kan bruge mere hjælp, så hvis du har tid vil Frank gerne have mere hjælp.

Hej  grusbandemedlemmer!

Vandpleje Fyn har brug for jeres hjælp.

Den 22. og 23. september etablerer vi to stryg/gydebanker i Harndrup-Fjellerup Å. Den er et tilløb til Stor Å. Kommunens entreprenør er tilstede med maskiner, og vi skal hjælpe med at få det på plads i åen.

Kan du hjælpe begge dage, er det super. Kan du en af dagene, er det også ok.

Vi mødes kl. 08.00 og forventer at slutte kl. 16.00.

Husk evt. madpakke og waders. Vi leverer skovle.

Vandpleje Fyn gi’r rundstykker og en vand.

Tilmelding senest en uge før af hensyn til det praktiske.

Kørevejledning:
Ad Rugårdsvej fra Odense. I Harndrup drejes til højre ad Stengade. For enden af vejen drejes til venstre, bag om frugtlageret, og der køres ad grusvej til rensningsanlægget ved åen.

Med venlig hilsen

Vandpleje Fyn,
Frank Jensen
Skibhusvej 383
DK-5000 Odense C
Tlf.: 30646967
Mail: frank.jensen@live.dk

Udgivet i Nyheder.