1942-1970

O.S.K. er en gammel klub fra 1942 som blev startet som Geddeklub.
Den startede faktisk med at hedde Odense Sportsfisker Club.

Første vande var det nederste af Lindved Åen og Odense Å
fra Ejby Bro til Åsum Bro og til Kanalen.

Første projekt var oprensning af Odense Å.
De første foredrag var:  Hvordan pakker du din rygsæk og
foredrag om tatning af ål.

Man startede de første møder på Den Gamle Kro i Overgade
den første tirsdag i måneden.

Første år kostede et medlemskab 24 kr. med 10 kr. i indskud.

Det første år indkøbte man tre både til Arreskov Sø, hvor man havde fiskeret de første år.
Man afholdt møde om fisketrappe i Odense Å og om udsætninger af Ørred og Laks.
Første år var skudt igang og klubben har ikke stået stille siden.

I 1943: udsatte man de første 400 stk. ørreder i 25 cm. størrelsen i Odense Å
og 400 stk. gedder i Nonnebo mose.
Det kneb at få lov til at afholde klubmøder på grund af tyskerne.

I 1947: var der 69 seniorer og 7 juniorer.

I 1948: var kontingentet 32 kr. Og man havde købt første stykke af Rønninge Mose,
Der blev afholdt klubmøder på Hotel Windsor.

I 1949: blev der sat havørred yngel ud i Stavis Åen.

I 1950: var der 92 seniorer og 8 juniorer.

I 1951: deltog O.S.K. i Danmarks Sportsfisker Forbunds generalforsamling.

I 1952: blev der lavet et lille hus i Rønninge, man stoppede lejen i Rue mosen og startede med at leje i Skydebjerg.
93 seniorer og 25 juniorer.

I 1953: var de største fisk fanget i klubben på Ål 1,5 kg. Havørred 4,5 kg. Suder 2.64 kg. og Torsk 10,0 kg.

I 1954: satte man et max på 50 juniorer i klubben, de betalte 4 kr. per kvartal.

I 1955: begyndte man at holde møder i Lundsgaards Konditori.

I 1956: går man fra kvartal til halvårlig betaling. 87 seniorer og 32 juniorer.

I 1957: Købt mose i Skydebjerg, der bliver lejet en mose i Harndrup, foredrag med Svend Saaby om fluebinding.

I 1958: 101 seniorer og 16 juniorer.

I 1959: fiskeret i Stor åen og Ryds åen, man brugte nu cafe Prior til møder, og man lavede en pilketur fra Bogense,  hvor formanden skulle finde rednings bælter til alle og man gav en krone hver til største fisk.

I 1960: Man mødes på Albani Torv og køre i samlet flok til Rønninge mose, med O.S.K.`s fane på første bil.
Ko død i Rønninge mose på grund af nylon line i maven.

I 1961: blev bestyrelsen væltet og en ny overtog efter en lang og til tider grim kamp.

I 1962: Generalforsamlingen holdes på Industripalæet, der holdes bestyrelsesmøder privat. Fiskeret i Hjelmerup mose og Vindinge Å.

I 1964: nu 250 medlemmer, bestyrelsen bliver nu på 7 medlemmer.

I 1965: Kontingent med Sportsfiskeren 52 kr. og uden blad 42 kr. Nu et årligt kontingent.

I 1967: Fiskeriet stopper i Stor Åen, klubben køber ny rejse skrivemaskine. Nu 216 medlemmer.

I 1969: Opsiges Holmehave stykket på grund af “ingen fisk”.
Årets havtur udgik fra Middelfart, nu 210 medlemmer.

I 1970: Man tilbød forbundet et års kontingent forud (ca. 1200kr.) og et forud à conto beløb på 2000kr.
Da der var store problemer i forbundet.