2001-2030

I 2001: Nyt mindste mål på havørreder i Odense Å (45cm.), Der er sagt nej til opgravning af Odense Å så Å-farten kunne sejle til Den Fynske Landsby.
Sven Brehmer bliver dansk mester i Surfkasting kast og fiskeri.
Mede bliver Martin  P. Nordisk Mester og Mark Holmboe Dansk Mester begge individuelt.

I 2002: Ny formand Kurt Christensen da Arne Birk afgår ved dødsfald.

I 2003: Knud Erik Nygaard og Allan Birk overtager havudvalget, 191 medlemmer.

I 2004: Der blev ryddet grund/hus i Rønninge efter Hans Nielsen.
En del af bestyrelsen gik efter en del kritik.

I 2005: Jørn “Taxa” starter Put and Take udvalg. 215 medlemmer, der har været brand i klubhuset.

I 2006: Der blev lavet forsøg på sammen lægning af O.S.K. og Dalum igen. der er 29 medlemmer  tilmeldt til fluekast.
Der mødte 24 mand op på arbejdsdagen, der var 19 mand til Put and Take tur.
243 medlemmer, der bliver lavet regler for den nye Odense Å Sammmenslutning.

I 2007: Generalforsamlingen i Agedrup Forsamlingshus, 273 medlemmer, mederne Danske Mestre for 3 gang,
kontingent 550kr.

I 2008: Mede juniorer nr. 1 og 2 individuelt til DM, 304 medlemmer, der deltog 30 til fluekasterkursus.

I 2009: Vi forsøger igen om der må fiskes i Odenses Kommune`s damme, der arbejdes med lejlighed i Karup Å. Der mødte 13 mand op til oprydnings dag i Rønninge.

I 2010: Klubben kommer på Facebook. vi får vores egen bookingportal. Vores første klubblad i farve  udkom d. 1. Oktober, og vi er over 380 medlemmer i O.S.K. Der arbejdes på to Put and Take søer sammen med Tommerup og Dalum, der bliver arbejdet på et nyt klubhus eller bedre plads i det gamle, vi har igen haft indbrud, der er problemer med medlemslisterne fra D.S.F. 

I 2011: Klubben har fået en ny afdeling i klubben: Viking 65+, for den ældre del af vores medlemmer, som Allan Berg tager sig af. Vi må fjerne “gratis” vande i Odense Kommune fra vores hjemmeside, der blev lavet en terrasse ved huset i Skydebjerg. Mede individuelt Dansk Mester Viktor nr. 2 Mark Holmboe.
Allan Birk er klar med 1000 stk. fladfisk til udsætning i Odense havn til Odense`s Fladfiske Festival (113 tilmeldte ca. 200 fisk blev fanget igen).

I 2012: Får vi lavet nye flag med O.S.K. logo, 423 medlemmer, igen nye indbrud (nye nøgler), Borreby Put and Take sammen med Dalum og Tommerup er slut, der er købt båd og motor til fjorden.

I 2013:  Generalforsamlingen på Bolbro Skole. Vi fik 20 redningsveste fra Trygfonden så vi kan komme ud og fisk “Trygt”
Ny Silde Festival i Odense havn (50 deltagere) og Ny gedde konkurrence i Odense Å, Skovsøen og Tarup-Davinde (58 deltagere). Klubben besluttede at stoppe med klubbladet Mosebryg da man hellere ville koncentrere sig om hjemmesiden.
 O.S.K får gennemrenoveret klubhuset så det fremstår tidssvarende og giver mere plads til de ca.450 medlemmer og deres aktiviteter.
Årets O.S.K.èr Knud Rask.