Vigtigt brev fra Odense Kommune !!!!

Nedenstående brev er sendt til formanden for Odense Å Sammenslutningen, Dan Nielsen, som har bedt til, at det bliver lagt ud, så alle O.S.Ks medlemmer kan læse det.  Bestyrelsen i O.S.K tager skarpt afstand fra, at der udøves selvtægt fordi man er utilfreds med forholdene, hvor der fiskes !!!!

Hej Dan

Jeg skriver til dig fordi der er ved at udvikle sig en kedelig tendens ved Stavis Å. Det drejer sig om strækket fra Store Claus og nedstrøms.

I de sidste par år har vores forpagter af græsningsarealet oplevet at tråden er klippet over gentagende gange, så dyrene kan komme ud af folden. Jeg har dog ikke håndfaste beviser for, at det er lystfiskere der klipper tråden, men det sker altid i fiskesæsonen og opdages som regel i forbindelse med, at der har været fiskere på området.

Nu har hegningen langs vandløbet jo været genstand for flere samtaler hen over åerne mellem undertegnede og lystfiskerene bl.a. med henblik på at finde en løsning der tilgodeser både fiskerenes ønsker og behovet for indhegning af foldene langs åen. Som det er nu er det måske ikke optimalt for fiskerene, men det er det vi har valgt for at få græsset arealerne bedst muligt i en afvejelse af alle de interesser der knytter sig til engene og åen.

Så.. Kunne du ikke for god ordens skyld, gennem Å sammenslutningens netværk udsprede budskabet om, at det ikke er i orden at udtrykke sin utilfredshed med hegningen, gennem handlinger der gør livet surt for vores forpagter, og som kan udsætte både dyr og mennesker for unødig risiko.  Ud over at der er risiko for dyr og mennesker, så er det jo heller ikke gratis at holde indhegningen vedlige når der er forøget sabotage.Græsning af vores ferske enge er et tungtvejende aktiv i vores naturforvaltning, så vi vil også fremadrettet prioritere dette højt.

Har du kommentarer eller spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig, da åbenhed og samarbejde med Å sammenslutningen også prioriteres højt.

Venlig hilsen

Michael Theilmann

Skov og Naturforvalter i Odense Kommune. ”

Endnu engang: 

Bestyrelsen i O.S.K tager skarpt afstand fra, at der udøves selvtægt fordi man er utilfreds med forholdene, hvor der fiskes !!!!

 

Udgivet i Nyheder.