Geddepremiere med mange deltagere

Det er muligt regeringen kan fjerne vores helligdage, men Geddepremieren er nagelfast. Første søndag i Maj Basta !

I flot solskinsvejr var 40 klubmedlemmer mødt op til kaffe og rundstykker. Heraf var de 19 af dem, forventningsfulde. juniorer.

Der blev landet 32 gedder, med syv over målet. 4 mand måtte lige tage en morgendukkert. Måske de ikke rigtig var vågnet endnu.

Vinderlisten blev som følger;

Majbrit Ravn.           Gedde 71 cm, 2,45 kg
Karolis                      Gedde 67 cm.
Frank Johannesen Gedde 67 cm
Karol                          Gedde 65 cm.
Bjerne Johannesen Gedde 62 cm.
Ivan Møller               Gedde 62 cm

 

Der blev lodtrækning om 2. og 3. pladsen hvor Karolis vand og Frank videregav sin 3. plads. Flot gjort af Frank

Alle gedder blev genudsat.

Der var så en pause inde juniorkonkurrencen. Her kunne der købes pølser, øl og vand

I juniorkonkurrencen deltog 9  hvor der blev fanget 4 Gedder, med 2 over målet.
Herefter takkede Frank af med alle deltagere i juniorkonkurrencen. 7 kunne få lov til at vælge en stang med hjul, til stor jubel.

Tak til klubben for et godt arrangement og ikke mindst en rigtig stor tak til vores sponsor, Odense Jagt og Fritid på Magnolievej

På vegne af Frank Johannesen

Gerhardt Andersen

 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen

Mødereferat af Generalforsamling

Start kl. 1911 med 38 personer til Generalforsamling.

1. Valg af dirigent.
Christian Johannesen blev valgt, som dirigent.

2. Godkendelse af formandens beretning for 2022
Formandens årsberetning for 2022
Udgivet den 18 december 2022 af Allan-Birk

Formandens årsberetning for 2022
Så er der pludseligt gået et år, og man sidder og reflekterer over, hvad er der sket og om
nåede vi det, vi havde tænkt os.
De senere år har vi bokset en del med nedlukninger (covid). Det er jo fedt, at de næsten er
væk.
Nu skal folk bare til at vænne sig til, at vi godt kan mødes igen.
En generalforsamling i normale lokaler og med fint fremmøde igen. Stadig størst på Fyn
med over 500 medlemmer samt et par hundrede i Tarup-Davinde afdelingen oveni. Vi har en
rigtig fin økonomi.

Køb salg`s dagen var igen mulig og der var en god handel.
Odense Å Premieren hvor der var kæmpe oversvømmelser op til. Man kunne faktisk ikke
finde åen. Men der kunne afholdes Premiere på normal vis, en del is men dog muligt at fiske.
En dag med mange OSKèr ved åen. Blandt andet et kæmpe hold juniorer.
Vores Juniorer er jo et kapitel for sig selv. De er jo her og der og overalt. Der skal lyde et
kæmpe ”godt kæmpet knægte”. Der er næsten ikke en fiskeart, de ikke har fisket efter og vel
og mærket fanget og de har så meget overskud, at de har tid til at hjælpe i DSF regi også, så
andre juniorer i Danmark måske kan opleve den samme succes som I oplever.
De lavede lige sidst på året en jule/afslutning/banko med 27 unge mennesker, plus forældre,
lederne, og lidt hjælpere, så kan der næsten ikke være flere i klubben.
Stor tak til leder teamet og de hjælpsomme forældre, der står bag denne super oplevelse for
de unge mennesker.

65+ afd. Er jo på 10. år stadig superaktiv med en masse fisketure og fluebinding i klubben.
Hyggen er i højsædet i denne afdeling. Fisk fanges ja, men de kommer ikke til at leve af det,
det er sikkert. Men det er kammeratskabet der er vigtigt her.
Men en flot indsats og der er altid plads til en mere.
I klubben ser det ud til at vores kamp med vand i kælderen, langt om længe er vundet, med
dræn, pumper og en masse opgravninger først på den ene side af huset og så et kæmpe hul
lige midt i indgangen.
Men efter fam. Johannesen har rumsteret med hylder, maling og gummi hud og deslige på
væggene i kælderen, så tror vi faktisk på, at det er blevet et rum, der kan bruges igen. En
kæmpe tak for det store arbejde.

På første salen er der også sket en masse med flue rummet. Henning og Per har virkeligtlavet det til et super lokale og de er allerede begyndt at binde der om mandagen. Tak for
indsatsen.
Der er fra kommunens side fjernet hæk omkring klubhuset og der er blevet plantet en ny
bøgehæk, der passer ind til de hække, de nye huse omkring os også bruger, så passer vi ind i
omgivelserne igen.

Det næste i klubhuset bliver noget med en opvaskemaskine, så vi ikke skal bruge papkrus,
og der er en del af baren, der bliver lavet om. Der er en del hulrum i baren, der ikke bliver
brugt nu og så skal der nok noget nyt linoleum på gulvet bagefter.
Der var pludseligt 100.000 stk Smolt i overskud på Lakseriet. Der var en del af klubbens
medlemmer, der fik købt en del. Tak for det.

En del af klubbens medlemmer har været ud og hjælpe med at klippe fedtfinner på de smolt,
der skal sættes ud i foråret på Fyn, det er så man bedre kan kontrollere, om det er udsætnings
fisk eller ikke, men det tager meget lang tid, at klippe de mange hundrede tusinde fisk. Stor
tak for den indsats.
Men det er ikke alle steder, at det går godt altid. vi har en del udfordringer i Rønninge
Mose. Der er forsvundet en båd og den anden dernede blive slæbt over i forkerte moser. Det
giver en del ballade med naboerne og som det sidste blev der boret huller i båden til beslag
til elmotor. Det er slet ikke tilladt med motor i vores vande. Nu prøver vi uden både i
Rønninge et stykke tid, så må vi se.

Tilbage til noget positivt, til vores Fiskeskolens Put and Take. Den begynder virkeligt at
blive et godt aktiv for klubben. Der er kommet mange hold ud og fiske i søerne og vi bruger
også søerne til andre gæstefiskere fra kommunen, DSF, Stiftiende`s læsere. Vores forskellige
afd. som juniorerne og 65+ bruger dem også.
Vi arbejder også med fonde til at få tre handicap venlige flydeplatforme op, og et bålhus med
plads til 30 personer.

Husk du kan jo også som medlem af O.S.K. fiske der til en billigere pris nemlig 50kr. for 3
timers fiskeri. Har du en gæst med koster det 100kr. for tre timer.
Hver stang må tage op til 4 fisk med hjem, betaling foregår på pladsen via Mobile Pay. Der
er skilte, der fortæller det hele derude.
Fra Tarup-Davinde a/s er de ved at lave nye stier og et fælles mødested/gård til ca. 16
millioner i vores nærområde, så det bliver meget spædende, hvad der kommer til at ske med
området de næste år.

I Klintebjerg er de færdige med ”Skallehuset”. Det er et foreningshus (til ca.4 mil.)
som vi også kan benytte. (Der vil være noget betaling her), det er med en fin udsigt ud over
fjorden (5 meter til vandet), plads til 20-30 personer der er et køkken og fine toilet
muligheder, så måske der er nogen, der har en god ide til, hvad vi kunne lave her.
Vi har lavet en del forskellige tiltag, hvor vi viser klubben frem. Det er mange gange ikke
noget, der kan måles i medlemmer eller sådan men det skal det nok heller ikke. Det er noget,
der giver dem, der deltager, en masse og vi som arrangører får en masse positivt med hjem.
Vi har været til:
Forskningens Døgn (Odense Havn)
Skjern Å Festivalen
Fjordens Dag (Seden Fladstand)
Bølgen blå (event med fisk for indlagte børn på OUH)
Bølgen blå (event ved Odense Å med fiskeri for indlagte børn og deres familier)
Flere ture til Dallund Sø for at vise hvordan man fisker for firmaer.

Flere ture til Fiskeskolens Put and Take med mange forskellige hold.
Der er flere fisketure for udsatte grupper/enkelt personer.
Har du selv lyst og lidt tid til et arrangement eller to, så prikker du bare formanden på
skulderen og melder dig til.
Skarv har og vil nok altid være et samtaleemne i fiskekredse. I år har der været en del møder
og forskellige tiltag for at begrænse disse b.la. skarvvagter, på Vigelsø bliver æggene olieret,
der er givet tilsagn fra Vandpleje Fyns side af, at de gerne vil bruge penge på patroner til
dem, der regulerer skav forskellige steder på Fyn og ellers har vores forbund arbejdet en del
på en europæisk samlet plan for regulering i hele EU.

Frank Jensen fik den gode ide, at der manglede en gydebanke i Lindved Åen ved Holluf
Gård. Han ville selv lige ansøge og han fik lidt hjælp med udlægning, så nu ligger den der og
fiskene har allerede brugt den. Vi siger tak på fiskenes vegne.
I Odense Fjord har vi rodet lidt med at lave noget sten udlægning for at lave nogle steder,
hvor tangen kan gro fast på. Det kan blive noget med Tim Vermund (rådmand i Odense)
måske Fjordens Dag, sten ud til fjorden fra landmændene og så noget ”udplantning” i fjorden
forskellige steder.
Men det er liidt tungt at få lov til, men vi prøver, det er jo vores fjord og den trænger til
hjælp.

Derudover er der gang i nogle større rev i yderfjorden og noget ålegræs udplantning fra
Universitetets side af. Det er ikke noget, vi kan hjælpe med endnu, da det er på
forskningsplan. Først skal de prøve og måle, plante og tjekke, hvad der kan lade sig gøre,
inden det måske får lov til at blive i stor Scala.
I 2023 vil vi igen se fremad på nye tiltag for klubben, love en masse det gør jeg ikke denne
gang, nu ser vi hvad der er muligt, verden må se at blive lidt normal igen.
Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der vil O.S.K. noget positivt, mange tak.
Og så vil jeg takke for et godt 2022 med et håb for 2023, der bliver rigtigt godt.
Pas på hinanden og kom ud og fisk, husk at tage en ny kammerat med ud til vandet.
MVH

Formand
Allan Birk
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.
3. Beretning fra udvalg.

A: Medieudvalget.
Allan Birk. Fortalte om at vi har været angrebet af hacker på vores
member net, deraf blev 65+ blevet anbefalet at lave en Facebook gruppen, lige
som Jounier gør det, hvis vi bliver angrebet igen, så kan vi holde kontakten, på
dette forum.

B: Husudvalget.

Christian Johannesen. Fortalte om fluerummet på første sal, er blevet
lavet fint i stand, kældrene er blevet lavet nu og den er tæt, vi har fået en ny hæk
rund vores hus.

C: Aktivitetsudvalget.
– Allan Birk. Spurgte forsamlingen om der er nogle som kunne
tænke sig at lave nogle fordrage, til klub aften, eller kendte nogle,
så var vi interesseret.

Fjordens dag med Sten/muslinger udlægning var blevet forlagt for
Tim Vermund, han synes godt om Iden, den vil vi arbejde videre
med.

– Den 7 maj i den Romantisk have. De vil gerne have vi kunne
komme og binde nogle fluer. Der var forespørgsel, da vi har Gedde
Premiere den samme dag, har vi valgt spørge vores fluebinder.
– Vi arbejder på et lidt større arrangement Den 13 maj Lystfiskeriet
dag i vores put and take.

– Plejehjemmet ud og fiske, sørge for at de gamle kan få nogle gode
oplevelser.
D: Moseudvalget.
Frank Johannesen. Fortalte om at vores både i Rønningen i år måske

også 2025. der er pænt og rent i alle vores Moser.

E: Hav/kyst udvalget.
Henning Jacobsen. Fortalte om ture som var ved at være klar til Ærø,

samt ture til vestkysten efter pighvar.

F: Viking 65+
Allan Berg. Fortalte om hvor godt det går, når de er afsted og de er 14
til 20 medlemmer, afsted hver gang og hyggen er i højsædet når de er afsted.

G: Juniorudvalget.
Mike Brich fortalte om at de har fanget mange fisk lidt flere end
65+.Der kommer mange flere ture i år også har fået lidt back up af flere ledere,
samt der er flere forældre som hjælper til, for at aflaste de gamle leder.

H: Fiskeskolen.

Benny Hansen fortalte lidt om fiskeskolen hvordan det går.

I: Køb og salg. Ivan fortalte at der vil blive afholdt køb og salg den 1
april, det vil i år blive afholdt på klubbens område, for at prøve noget nyt.

J: EVT.
Mike spurgte om vi skulle lavet et Å udvalg som punkt i

fremtiden, det var der stor opbakning til hele vejen rundt.

Allan Birk fortalte, at nu er fiske ekspressen blevet vores nu.

4. Kassereren aflægger revideret regnskab.
Jørgen aflægger regnskabet, og det ser utroligt godt ud, vi har lavet 162,599. kr. i år.
Det blev godkendt af forsamlingen,
5. Forslag til kommende års budget og fastsættelse af kontingent for næste år.
Jørgen og Allan Birk fortalte om vores store projekter i år, et ved vores Tarup Davinde
søerne på 563,000 kr. som er søgt ved Nordea fonden, men hvis vi ikke fik alle
pengene af fonden, og en kastebane ved klubhuset, på dette grundlag Ønske
bestyrelsen et rådighedsbeløb godkendt af forsamlingen på 400,000 kr. hvis det blev
nødvendigt at bruge af egne midler.

Det blev godkendt af forsamlingen af et stort flertal, der var ingen som stemte nej.
Kontingentet er uændret i år 2023
Juniorer. Op til 18 år. 200,00 kr.  ingen indmeldelsesgebyr
Seniorer 18 – 65. 745,00 kr. + indmeldelsesgebyr 25 kr.
Seniorer 65+. 645,00 kr.+ indmeldelsesgebyr 25 kr.
6. Indkomne forslag.
Henning Jacobsen havde indsendt et forslag omkring Æresmedlem.

Æresmedlem for OSK

Dato 17 Jan. 2023
Indsendt af Henning Stig Jacobsen
Her er mit bud, hvordan dette kan se ud.
§10 bestemmelser for Æresmedlem i OSK

For at et medlem kan blive æresmedlem, skal man indstilles af, et eller flere medlemmer fra bestyrelsen,
og man må ikke side, i bestyrelsen. Indstillingen kan ske på to måder, enten ved en enig bestyrelse eller på
generalforsamling.
Kriterier for udnævnelse af æresmedlem i Odense sportsfisker klub
Som æresmedlem kan udnævnes en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække
har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Odense sportsfisker klub og dennes medlemmer.
Det kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for foreningen:
– Har udvist en længerevarende interesse for foreningens liv
– Har været eller er en markant personlighed i Odense sportsfisker klub
– På værdig vis have repræsenteret foreningen
– Har virket på lederplan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode
– Ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie
– Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben
Der kan udover disse kriterier udnævnes personer, som gennem vor forening har ydet klubben en særlig
velvillighed eller begunstigelse.
Et æresmedlem i Odense sportsfisker klub, har fri kontingent (Danmarks Sportsfiskerforbund er ikke inkl.)
man kan deltage i alle vores aktiviteter, hvis en aktivitet koster et beløb, skal Æresmedlemmet selv betale
for dette.
§6 gælder også for Æresmedlem.
Er godkendt af et stort flertal, der var en som stemte nej
– Lige før vi skulle til næste punkt på dagsorden, var det tid til at Årets OSK, Allan
Birk, kunne nævne flere men der var en som havde været i klubben i ca 40 år og
det kunne kun være Kurt Christensen, som blev året OSK

Så ankom Linda Bollerup fra Danmarks Sportsfiskerforbund, til generalforsamlingen.
Allan Birk havde indstille Kurt Christensen til forbundets æres dolk, med denne
begrundelse.
Kurt har været:
1 år som suppleant
38 år i bestyrelsen (8 som formand)
1 år som administrator for medlemmerne overfor DSF
Så 40 år i og omkring O.S.K.s bestyrelse.

Hvad har Kurt så været med til??
Da han kom ind i bestyrelsen, havde klubben en dårlig økonomi og intet sted at
afholde klubaftener.
De havde 3-4 arrangementer på et år, en generalforsamling, gedde premieren, en
torsketur med Tut af Kerteminde og måske en tur til Æbelø.
Dette er i stor kontrast til i dag, hvor vi har et renoveret klubhus, en meget god
økonomi, masser af fiskevand, Fiskeskolen, eget put and take vand, en stor aktiv
junior afdeling samt en  65+ afdeling. Kurt har ligeledes været med i dannelsen af
Odense Å sammenslutningen og Vandpleje Fyn. Klubbens aktiviteter er i dag vokset
til 200 fiske arrangementer fra klubaftener over fisketure til foredrag.
Klubben har i dag over 500+ medlemmer.
Så Kurt har været der hele tiden. En mand du ikke behøves at kigge efter, for han står
der, også når der skal laves noget.

Kurt Christensen kom i betragtning og fik forbundets Æres Dolk. Linda Bollerup fra
Danmarks Sportsfiskerforbund, overrakte Æresdolken til Kurt og sagde at de havde
lidt glemt at de havde denne titel, men Kurt var den rette person til forbundets Æres
Dolk.

7. Valg til bestyrelsen
Kasserer Jørgen Alvin Pedersen. Genvalgt.
Næstformand Henning Stig Jacobsen. Genvalgt.
Frank Johannesen Genvalgt.
Allan Berg Genvalgt.
Suppleanter:
Christian Johannesen. Genvalgt.
MajBritt Ravn. Genvalgt.
Benny Hansen valgt.
Per Andersen Valgt
Dan Nielsen. Genvalgt.
Revisor:
Klaus Larsen. Genvalgt.
8. Eventuelt.
Årlige lodtrækning i år, gik til Bjarke en herlig flaske Doktor Nielsen.
Formadens pris blev i år givet til Juniorleder en stor kasse med dejlige goter.

Vi har fået en rengørings dame til at komme en gang om md.
Vi er blevet spurgt om vi ville have får gående i Rønningen lige som Tarup Davinde søerne
Pæle rundt på de sidste fiskepladser ved Davinde sø.
Vi arbejder på en kastebane ved vores klubhus.
Minikøkken med opvaskemaskine.
Lufttørre på vores badeværelse, så vi kan slippe for våde håndklæder.
Den sidste del af den gammel hæk, bliver fjernet og en ny hæk bliver sat op.
Generalforsamling afsluttet

 

 

Referat af Henning  Stig Jacobsen

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamlingen I O.S.K.
tirsdag den 21/2 2023 kl. 19.00 I Viktoriagade 33 Ungdomscenter Skibhus Odense C.

Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af formandens beretning for 2022
3. Beretning fra udvalg.
4. Kassereren aflægger revideret regnskab.
5. Forslag til kommende års budget og kontingent.
6. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være formand i hænde senest 14 dage før general forsamlingen)

7. Valg til bestyrelsen:
Kasserer Jørgen Alvin Pedersen (modtager genvalg).
Næstformand Henning Stig Jacobsen (modtager genvalg).
Frank Johannesen (modtager genvalg).
Allan Berg (modtager genvalg).

Suppleanter:
Christian Johannesen (modtager genvalg).
Mai-Britt Ravn (modtager genvalg).
Dan Nielsen (modtager genvalg).

Revisor:
Klaus Larsen.

8. Eventuelt.

Så er klubben vært med rullepølse madder og Kaffe/Te
der vil være salg af øl/vand til vanlige priser.
Vel mødt.
Bestyrelsen

Bemærk kontingentet er uændret i år 2023
Juniorer. Op til 18 år 200,00 kr  ingen indmeldelsesgebyr
Seniorer 18 – 65 745,00 kr + indmeldelsesgebyr 25 kr.
Seniorer 65+ 645,00 kr.+ indmeldelsesgebyr 25 kr.

 

 

Foredrag med Per Gylling

Det er lykkedes OSK at lokke den kendte Laksefisker fra Zpey, til at komme og holde foredrag, om fiskeriet i Skjern å.

Per Gylling har en guldgrube af viden han gerne deler ud af omkring Laksefiskeriet. Snyd ikke dig selv for denne oplevelse. Så er du klar til ny sæson
Det hele foregår i Ungdomscenter Skibhus,

Victoriagade 33, Odense C. . 24/1 kl 19,00

Foredraget er gratis, så først til mølle osv Medlemmer har fortrinsret. Tilmelding på den udsendte mail

OSK vil servere kaffe og kage i pausen. Øl og vand kan købes

 

En dag med Fritids- og kulturvalningen

På Odense kommunes hjemmeside under Fritid og Kultur står følgende at læse:
Afdelingen Fritid og Kultur arbejder for et rigt Kultur- og Fritidsliv i samarbejde med borgere, foreninger og kulturaktører
På en lidt blæsende dag blev det gjort rent bogstaveligt. Odense Sportsfiskerklub/ Fyens Fiskeskole have arrangeret en dag for fritidsafdelingen i vores søer ved Ibjergvejen.. Rådmand, kontorchefer og fuldmægtige var alle trukket i fritidstøjet for at opleve naturen og vi frivillige sportsfiskere i aktion. Allan Birk tog imod ved Anes høj og fulgte alle ned til søerne. På vejen fortalte Allan om hele det fantastiske område der er skabt ved de gamle grusgrave. Her er der levesteder for mange sjældne arter af insekter.
#fiskeekspressen var fyldt med fiskegrej, som vi havde gjort klar inden ankomst og på grund af det dårlige vejr havde vi rejst vores pavillioner, hvor vi havde borde og bænke opstillet. Vend aldrig ryggen til en pavillion uden den er tøjret … bare et godt råd !
Det lykkedes flere fra Fritidsforvaltningen at fange et par ørreder, og en enkelt aborre, inden vi kunne servere de pandestegte shawarmaer, godt med fyld omhyggeligt tilberedt af Per og Henning.
Vi har et fantastisk godt samarbejde med Fritid og Kultur her i Odense og håber vi kunne give alle en god dag ude i det fri

Ørred og grillfest på viking 65+ tur

Jon Bjarke beretter:

Dagen startede med højt humør da det var sidste samling inden ferien, var morgen maden gratis.
Fiskeriet startede med fangster straks. Små gedder, som blev båret over i geddesøen, og så kom der gang i ørrederne. Som vist på billederne..
med hjælp af 5-6 mand, lykkedes det Allan formand, på rejer at fange 3 flotte..
Desværre mistede Allan et grønt flåd, da linen sprang og som en ørrede stadig svømmer rundt med.
Grill mad til frokost, tilberedt af Per og Henning, tak for det.
Derefter blev det fisket af flere, og Allan toppede med den 4. ørred., Poul Erik havde også heldet med sig.,
En rigtig god dag med hygge og FISK., 🐟🐟
Det skal prøves en anden gang.
Tekst af Jon Bjarke

Vikingetur til Båring Strand

14 Vikinger samledes i det fineste vejr på P pladsen ved Båring strand. Det skulle snart vise sig at vejret kan være omskifteligt. Kort efter vi var kommet i vadersene, begyndte det at regne voldsomt. Ikke bare regn, men tunge dråber iblandet hagl.

Pladsen ved selve Båring er nu heller ikke noget værd at skrive om. Sandbund så lang øjet rækker, bortset fra et stendige, hvor det så end kommer fra ? Selv om det var langt ude fra land, lykkedes Det Gerhardt Trolle at kæmpe sig derud. Ikke at det gav noget, for det virkede som at fiske i Sahara….bare under vand forstås !

Dagens lyspunkt var en hjemmebagt ka´e……alle andre end vi  fynboer kalder det godt nok kage, men det er vist det samme. Den var smukt dekoreret med en fisk tegnet i glasur og med bogstaverne OSK. Vi siger elle sammen tak så meget !

Dagen sluttede med madpakke spisning…for dem der havde husket den altså.

Nu glæder vi os til næste og sidste gang, hvor vi skal grille og fiske i vores egen sø ved Ibjergvejens

Ærbødigst
Gerhardt Andersen