Bliv medlem af O.S.K – Online Indmeldelse

Kontingentpriser 2024:

Vores nuværende priser er gældende fra indbetalingen og til 1/2 2025:

Juniorer. Op til og med 18 år. Kr. 200,- pr. år.
Seniorer. 18-64 år. Kr. 750,- pr. år
Seniorer. 65+ Kr. 650,- pr. år

Udmelding:
Udmelding skal ske skriftligt til Medlemsadministrator Kurt Christensen på kurt@odensesportsfiskerklub.dk senest den 1. december.
Husk, at manglende indbetaling ikke gælder for udmeldelse.