Formandens Årsberetning 2015

Formandens  Årsberetning 2015

Sidste år startede årsberetningen med at den kunne være den samme som de sidste ti år, og det havde jo været let om vi kunne skrive det samme år for år, men det går ikke, for der sker altid noget nyt i O.S.K. Vi har også i år en medlemsfremgang på ca. tyve medlemmer. så vi i år er over 485.

Kassereren har igen fremtryllet et overskud der ligger lidt over det budgetterede, så det er der ikke ændret ved.

Året startede sædvanen tro med nytårskuren, hvor mange mødte op for at sige godt nytår og smage champagnen og kransekagerne, samt høre om planerne for det kommende år.

I februar, som jo er en god måned for indendørs aktiviteter, lavede vi et foredrag med Claus Eriksen fra Go Fishing og Kåre Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund, som fortalte om hvordan vi kunne fange fisk. Vi havde lånt et lokale hos Ung Nord i Vollsmose med plads til 180 personer, men over 200 havde tilmeldt sig, så vi må sige, det var en succes.

Senere i februar blev der lanceret et nyt tiltag i klubben, som var en flue workshop. Her mødtes en flok fluebindere en lørdag, hvor man udover at binde fluer nød en enkelt whisky og en gang god mad.

Et arrangement som vil blive gentaget i 2016.

I 2015 har en del medlemmer deltaget i et projekt med DTU Aqua i Silkeborg, der gik ud på at undersøge udtrækningsmønstret for smolt i Gelsåen. Et spændende projekt der bl.a. viste at der er utrolig mange fisk i sådan en å.

To gode dage på Odense Havn er når der afholdes henholdsvis silde- og fladfiskefestival. Her er der mange der møder op både for at se på, men også for at deltage. I år var fiskene også mødt så det blev et par gode dage.

Geddepremieren blev sædvanen tro afviklet første søndag i maj. Vi har et rigtig godt arrangement, hvor der bliver hyggefisket. Desværre må vi konstatere en tilbagegang i deltager tallet, hvor der tidligere var mellem 60 til 70 mand til premieren er der nu kun en snes stykker.

O.S.K. var i år vært for DM i fluekast, som er et arrangement, der afholdes af Danmarks Sportsfiskerforbund og Fly Fishing Federation. Arrangementet blev afholdt på Fjordager IFs baner i forbindelse med Fiflige dage i Fjordager. Her bistod en del af klubbens medlemmer med opmåling og kontrol. Et godt arrangement der blev afviklet til alles tilfredshed.

Det er nu tre år siden O.S.K. overtog en geddekonkurrence fra Å-sammenslutningen. Den er hvert år vokset støt og i år deltog 82 fiskere fra hele landet. En ting skal prøves flere gange før det er en tradition, men mon ikke klubben har en ny tradition her.

Socialt samvær er også vigtigt for en forening, og også her går det godt. Halvtreds medlemmer sagde ja tak, da klubben bød på nakkefilet og kartoffelsalat til Midsommer festen.

De månedlige fisketure til kysten har også fundet deres leje, her deltager mellem 10 og 15 mand både på senior turene og hos 65+ erne.

Turene til Odense Å går også godt, her deltager en snes medlemmer på nogle hyggelige ture.

Forårs weekend turen som i år gik til Als gik som weekend ture gør, god mad og få fisk. I år var der dog plads til flere fiskere, det samme gælder efterårs turen til Midskov. Det er rigtig gode ture hvor deltagerne bliver rystet godt sammen.

Der bliver stadig lavet mange havture, de fleste i Langelandsbæltet, men også en til det Gule Rev. Det kan være svært at komme med på turene, da man jo har en naturlig begrænsning på bådene. Så hvis man har meldt sig til en tur, men bliver forhindret er det en god ide at melde afbud, da der kunne være en anden der godt ville med.

Mederne ligger heller ikke på den lade side, de har stadig mange stævner, og i år slog de så fast at de er Danmarks bedste, da seniorerne vandt DM.

O.S.K. cuppen havde i år 20 deltagere, hvilket var det samme som sidste år, så her er der også plads til flere, men november er jo en kold måned, så det kan være, at det holder en del hjemme.

Fiskeskolen har også nok at lave, der har vi en aftale med Ung Nord om 40 fisketure med børn fra Vollsmose og vi har haft et par ture med en børnehave, og her i efteråret har vi deltaget i en valgfags ordning, hvor vi tirsdag og torsdag har haft 6 timers fiskeri med 7 skoler. Et projekt hvor mange får kendskab til klubben, så vi håber, at det på sigt kan give nye medlemmer.

Området omkring klubhuset er lavet i orden med borde og bænke. Indenfor er oliefyret skiftet ud med fjernvarme, og Odense Kommune, som jo ejer huset har udvalgt det til en energitest. Det vil sige, at huset bliver gennemgået og bragt i en stand, så det bliver så energi venligt som muligt.

Danmarks Sportsfisker forbund arbejder med en ny medlemsstrategi. Vi har været til to møder her i efteråret hvor et oplæg til strategien har været på dagsordenen, og der har været en del ændringer, så vi må se hvad man når frem til inden kongressen til foråret, og hvad der bliver vedtaget.

Udlejningen af huset ved Karup Å går godt. Køkken og badeværelse er blevet renoveret, så det ser lidt mere imødekommende ud. Der fanges mange fisk i Karup Å, så fra 2016 har vi lejet det andet værelse i hønsehuset, så vi nu disponere over hele huset.

Vores hjemmeside kører også godt. Det er rart at se den bliver opdateret hver gang der sker noget i klubben. Den og vores Membernet er et rigtig godt redskab til at holde medlemmerne orienteret om, hvad der sker i klubben, og der sker meget. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre fordi en masse frivillige støtter op omkring arrangementerne.

Så en tak til alle dem der har hjulpet til og en tak til alle medlemmer for deres støtte til klubben.

Vil du gerne have indflydelse på hvad der fremover skal ske i klubben så mød op på generalforsamlingen den 11-02-2016 hos Camp U på Vollsmose allé 20 kl 19.00.

Vh Formand Frank Johannesen

Download beretningen som PDF fil her.