Formandens Beretning 2013.

Årsberetning for 2013.

Set i bakspejlet har 2013 været et godt år. Vi har haft en lille medlemsfremgang, og regnskabet er tilfredsstillende.                                                                                                                                     Klubbens arrangementer går også godt. Køb og salg dagen var godt besøgt og handlen var livlig, men der var også et stort udvalg.                                                                                                                      Ved Odense Å premieren lånte O.S.K. det store telt efter notabiliteterne havde forladt det, og her kunne medlemmerne så komme ind i varmen og få en kop kaffe men andre havde dog luret dette, så vi fik en sludder med mange mennesker.                                                                                                   I april lancerede O.S.K. så et nyt tiltag, nemlig Odense Silde Festival. Her havde omkring 50 personer indløst kort til festivalen, men desværre var aftalen med sildene ikke helt klar, så de udeblev, så der blev kun fanget nogle få stykker, men folk hyggede sig og havde en god dag.       Igen i år var der Fladfiskefestival på Lystfiskeriets Dag og her havde over 100 personer tilmeldt sig, og igen må man sige det var en hyggelig dag.                                                                                             Et andet af årets nye tiltag er faste å-ture, her er vi også kommet godt i gang. Det blev til fire ture i år med deltager tal på mellem seks og tolv medlemmer, så det er noget vi prøver i 2014 igen.     Der er stadig god gang i den månedlige kyst tur hvor deltager antallet er på mellem 7 og 14 mand pr tur.                                                                                                                                                                Det samme gælder Viking 65+erne. Så det er blevet en god aktivitet for dem med en lidt ældre dåbsattest.                                                                                                                                                         På hav turene skal man stadig være tidligt ude for at komme med og en del af turene i 2014 er allerede booket op.                                                                                                                                        Det går også fremad med huset i ved Karup å. Efter nogle år hvor det har været småt med udlejningen, har huset i år været udlejet stort set hele efteråret, og der er da også blevet taget en del store fisk.                                                                                                                                                      Et nyt tiltag var også geddekonkurrencen i oktober måned. Det er en konkurrence som å-sammenslutningen har afholdt, men da de ikke længere havde overskud til det overtog O.S.K. den. Vi havde lånt fiskesøerne i Tarup Davinde området samt Odense Å og Skovsøen. Det var et godt arrangement med 58 deltagere, hvoraf en del kom fra Jylland og Sjælland. Der har man tilsyneladende opdaget at det også kan være sjovt at fange gedder, så det finder man jo også nok ud af på Fyn om nogle år.                                                                                                                  Klubaftnerne er godt besøgt, faktisk så godt at det kniber med pladsen, så derfor har vi set os om efter større lokaler, dog uden held. Lokalerne var der, men til en alt for høj pris, så vi besluttede at bygge vores klubhus om så det blev mere anvendeligt.                                                                Sommeren igennem har frivillige så arbejdet på klubhuset og vi har nu fået lysere og mere venligt hus at være i. Vi har samtidig fået lov til at bruge det stykke jord der ligger før huset. Her er det planen at vi næste år vil lave kastebaner, grill, røgeovn, og andre ting vi kan få glæde af.                    I 2014 vil vi følge op på de arrangementer vi har, nye vil komme til og nogle vil måske forsvinde. Der dukker hele tiden nye ideer op, så vi ved aldrig helt hvad der sker, men der udsendes en aktivitets kalender med de ting der er planlagt, og på hjemmesiden vil man altid kunne se de sidste nyheder.                                                                                                                                                   Til sidst en stor tak til de medlemmer der har hjulpet med til at få årets arrangementer til at køre og en særlig tak til de medlemmer der har brugt sommeren på at arbejde på klubhuset. Der ligger mange timer i det.                                                                                                                                            Der sker meget i O. S. K. og vil du have indflydelse på tingene, så mød op på      generalforsamlingen den 13. februar kl. 19.00 på Bolbro skole.

  Med venlig hilsen,

 Frank Johannesen
 Formand O.S.K.