Generalforsamlingen 2014

Generalforsamlingen 2014 blev igen i år  afholdt på Bolbro Skole, som til almindelig orientering ligger på Stadionvej 50!!!

Der var mødt 46 mænd og Camilla op og det er på det sædvanlige niveau, så det er jo dejligt, for det gør det noget nemmere at lave kaffe og smøre rullepølsemadder.

Det blev en meget stille og rolig generalforsamling som blev styret på fornem vis af Hans Ækvator, da vi jo er en klub med orden på økonomien, fremgang over næsten hele linjen og der hvor der ikke lige er det (juniorer) arbejdes der på sagen.

De forskellige udvalg fortalte lidt om deres aktiviteter og det er også bare succeshistorier med fremgang på næsten alle ture, om det så er på kysten, de gamle drenge i Viking 65+ , dem langs åen eller søens folk.

Der blev fortalt lidt om planerne for 2014 som gik på at få ordnet området omkring klubhuset med kastebaner, bålplads og bænke/borde og hvad vi ellers finder på. Der var noget med at få ordnet nogle åer, der går lige forbi klubhuset, så vi ikke skal køre så langt for at fiske !!

Så var der valg til bestyrelsen og heller ikke det gav anledning til uro i salen da alle modtog genvalg og der kun var en kandidat til den ledige suppleant plads. Så velkommen til Thomas Hansen.

Sidst, men absolut ikke mindst var der overrækkelse af et fint ur til Lasse som bevis på at han var blevet valgt til Årets O.S.Ker ,for det store arbejde han har lagt i klubben gennem mange år, samt ikke mindst for hans måde at være på!!  TILLYKKE LASSE.

 Og så var det tid til de obligatoriske rullepølsemadder samt kaffe og almindelig hyggesnak.

Bestyrelsen takker for god ro og orden.

P.S  Det officielle referat fra generalforsamlingen vil komme senere !!

 

 

 

 

Udgivet i Nyheder.