Hyggelig tur til Odense Å/Åsumstykket.

15 mand mødte op til det der skulle blive nogle hyggelige og informative timer langs Odense Å i Åsum.

Vi startede op med en Enkelt eller 2 og alle mand fik udleveret et kort over Åsumstykket med de forskellige lokalbetegnelser såsom “udløbet”, “det jyske” og ikke at forglemme “ølbænken” 🙂

Undertegnede fortalte lidt om Odense Å Sammenslutningen og zoner og sådan lidt mere generelt for Odense Å. Derefter begyndte vi at gå langs stien og næsten alle mand havde iført sig gummistøvler/skridtstøvler, da vandstanden i åen var meget over normalen.

Undervejs fortalte den lokale Vibraxkonge John om de forskellige spots og om hvor det var godt at fiske med flue eller spinner etc.  Spørgelysten og interessen var stor, så snakken gik folk imellem.

Vi sluttede af ved “pumpestationen” hvor alle gav udtryk for at de havde været rigtig glæde for turen og at de havde fået lyst til at prøve å fiskeriet af og det blev besluttet, at vi til foråret vil lave en lignede tur op til de øvre stykker ved Åhytten ligesom vi vil prøve at lave nogle ture til åen, når vandstanden er til det. Det vil blive meldt ud på Member Net med kort varsel, da vandstanden ændrer sig fra dag til dag 🙂

Lige til sidst en lille bøn :   Vær nu rare og tilmeld jeg ture/arrangementer på Member Net, når vi der arrangerer beder om det !!!    I dette tilfælde var der lige kort nok til at alle kunne få et, men det var også kun fordi nogen der havde tilmeldt sig udeblev uden afbud !!!!

Tak til alle deltagere for stor spørgelydt og engagement 🙂

Tekst og foto: Niels Jensen

 

Udgivet i Nyheder.