Indbydelse: Hvad skal Odense Å blive til ?

Hej Alle foreninger
Vil I sende budskabet i denne invitation videre til jeres
medlemmer. I kan læse mere på Facebook eller på hjemmesiden http://www.odense-aa.dk

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Odense Å sammenslutningen
Arnt Christensen

Vision 2020

Din Odense Å i år 2020

Indbydelse:
Du indbydes hermed til Vision 2020 i Odense Å Sammenslutningen. Vision 2020 er din mulighed for at give din mening og dit bidrag til hvordan vores allesammens Odense Å skal være i fremtiden.

Arrangementet løber af stabelen i Dalum Lystfiskerforenings klubhus på Mejerivej i Odense Mandag 21/5 kl. 19.00

Formål:
For at kunne lave handlingsplaner, både kortsigtede og langsigtede, der giver mening, er der brug for nogle visioner der udstikker de mål vi skal arbejde hen i mod.

Form:

Alle medlemmer af sammenslutningens foreninger er inviteret. Alle må komme med deres meninger, synspunkter, idéer og visioner for projekt Odense Å 2020.

Debatforslag:

Vision 1:
Odense Å skal inden år 2020 have en større diversitet imellem hav- og bækørreder. Denne diversitet skal opbygges gennem udsætninger af bækørredyngel, målrettet avlet på bækørred hunner, samt periodevise fredninger der skal støtte bestandene i opbygningsfasen.

Vision 2:
I år 2020 skal der maksimalt være én spærring fra gydevandløbet til havet. Odense Å’s potentiale som topklasse havørredå er skæmmet af de 3 store spærringer af smoltens vej fra vandløb til hav.

 

Udgivet i Nyheder.