Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamlingen I O.S.K.
tirsdag den 21/2 2023 kl. 19.00 I Viktoriagade 33 Ungdomscenter Skibhus Odense C.

Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af formandens beretning for 2022
3. Beretning fra udvalg.
4. Kassereren aflægger revideret regnskab.
5. Forslag til kommende års budget og kontingent.
6. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være formand i hænde senest 14 dage før general forsamlingen)

7. Valg til bestyrelsen:
Kasserer Jørgen Alvin Pedersen (modtager genvalg).
Næstformand Henning Stig Jacobsen (modtager genvalg).
Frank Johannesen (modtager genvalg).
Allan Berg (modtager genvalg).

Suppleanter:
Christian Johannesen (modtager genvalg).
Mai-Britt Ravn (modtager genvalg).
Dan Nielsen (modtager genvalg).

Revisor:
Klaus Larsen.

8. Eventuelt.

Så er klubben vært med rullepølse madder og Kaffe/Te
der vil være salg af øl/vand til vanlige priser.
Vel mødt.
Bestyrelsen

Bemærk kontingentet er uændret i år 2023
Juniorer. Op til 18 år 200,00 kr  ingen indmeldelsesgebyr
Seniorer 18 – 65 745,00 kr + indmeldelsesgebyr 25 kr.
Seniorer 65+ 645,00 kr.+ indmeldelsesgebyr 25 kr.

 

 

Udgivet i Nyheder.