Meget vigtig læsning for alle !!!!

Odense Sportsfisker Klub bliver af Danmarks Sportsfiskeforbund kaldt DK´s mest aktive fiskeklub. Det er en titel som bestyrelsen er meget stolte af, men vi er os også bevidste om, at det ikke er en titel vi er kommet sovende til !!!

Dette kan kun lade sig gøre fordi der er en masse frivillige der ligger en masse timer i at få det til at fungere. Det være sig om det er at arrangere ture, afholde møder, handle ind så der er noget i køleskabet, skrive hjemmeside og Member Net, holde huset ude som inde og hvad der nu ellers er af opgaver i en klub med næsten 500 medlemmer.

Vi gør det, fordi vi synes det er sjovt at være med til og fordi vi kan se, at folk tager godt imod det arbejde der laves. Og det at folk bakker op bærer jo lønnen i sig selv og mere beder vi som sådan ikke om.

Og dog !!!   Vi beder om, at folk respekterer, at når der bedes om en tilmelding er det ikke for sjov !!!   Så er det for at vi f.eks. kan se om der er nok plads på den valgte plads på kysten, hvor meget mad der skal handles ind, om vi skal afmelde et skib pga. manglende tilslutning osv. Der har været en tendens til på især havturene, hvor det jo koster penge at deltage, at folk har meldt afbud i sidste øjeblik, at der ikke bliver betalt til tiden og man ikke melder afbud selv om man godt ved at man er tilmeldt og ikke kan komme !! Det kan godt være den enkelte tænker, at det gør nok ikke noget, at lige jeg melder afbud og at lige jeg ikke betaler til tiden. Men når halvdelen af 36 tilmeldte til en tur tænker sådan samtidig med, at 11 ikke betaler til tiden, så giver det faneme panderynker hos tur arrangøren, som skal ud at skaffe nye deltagere, for skipperne vil have deres penge, om vi sejler 18 eller 36 mand !!!!

Selvfølgelig kan et afbud accepteres, men de undskyldninger, som havtursarrangøren(undertegnede) har måtte ligge øre til ligger langt ud over det acceptable.

Det hører ind under sløseri og mangel på respekt for det arbejde der gøres, for at arrangere disse ture til glæde for en masse der godt kan finde ud af de små simple regler der er : Tilmeld dig og betal til tiden og meld afbud lige så hurtigt, som du bliver bekendt med, at du ikke kan komme !!!

Dette gælder til alle arrangementer:

Har du tilmeldt dig og ikke kommer, så melder du afbud !!!!! 

Og vil du med så tilmelder du dig !!

I havudvalgtes tilfælde betyder dette, at der i 2016 kommer nye og strammere regler for tilmelding. Disse bliver sendt ud på Member Net.

På bestyrelsens vegne

Niels Jensen

 

 

Udgivet i Nyheder.