Om OSK

Historie:

O.S.K. er en gammel klub fra 1942 som blev startet som Geddeklub.
Den startede faktisk med at hedde Odense Sportsfisker Club.

Første vande var det nederste af Lindved Åen og Odense Å
fra Ejby Bro til Åsum Bro og til Kanalen.

Første projekt var oprensning af Odense Å.
De første foredrag var:  Hvordan pakker du din rygsæk og
foredrag om tatning af ål.

Man startede de første møder på Den Gamle Kro i Overgade
den første tirsdag i måneden.

Første år kostede et medlemskab 24 kr. med 10 kr. i indskud.

Det første år indkøbte man tre både til Arreskov Sø, hvor man havde fiskeret de første år.
Man afholdt møde om fisketrappe i Odense Å og om udsætninger af Ørred og Laks.
Første år var skudt igang og klubben har ikke stået stille siden.

I 1943: udsatte man de første 400 stk. ørreder i 25 cm. størrelsen i Odense Å
og 400 stk. gedder i Nonnebo mose.
Det kneb at få lov til at afholde klubmøder på grund af tyskerne.

I 1947: var der 69 seniorer og 7 juniorer.

I 1948: var kontingentet 32 kr. Og man havde købt første stykke af Rønninge Mose,
Der blev afholdt klubmøder på Hotel Windsor.

I 1949: blev der sat havørred yngel ud i Stavis Åen.

I 1950: var der 92 seniorer og 8 juniorer.

I 1951: deltog O.S.K. i Danmarks Sportsfisker Forbunds generalforsamling.

I 1952: blev der lavet et lille hus i Rønninge, man stoppede lejen i Rue mosen og startede med at leje i Skydebjerg.
93 seniorer og 25 juniorer.

I 1953: var de største fisk fanget i klubben på Ål 1,5 kg. Havørred 4,5 kg. Suder 2.64 kg. og Torsk 10,0 kg.

I 1954: satte man et max på 50 juniorer i klubben, de betalte 4 kr. per kvartal.

I 1955: begyndte man at holde møder i Lundsgaards Konditori.

I 1956: går man fra kvartal til halvårlig betaling. 87 seniorer og 32 juniorer.

I 1957: Købt mose i Skydebjerg, der bliver lejet en mose i Harndrup, foredrag med Svend Saaby om fluebinding.

I 1958: 101 seniorer og 16 juniorer.

I 1959: fiskeret i Stor åen og Ryds åen, man brugte nu cafe Prior til møder, og man lavede en pilketur fra Bogense,  hvor formanden skulle finde rednings bælter til alle og man gav en krone hver til største fisk.

I 1960: Man mødes på Albani Torv og køre i samlet flok til Rønninge mose, med O.S.K.`s fane på første bil.
Ko død i Rønninge mose på grund af nylon line i maven.

I 1961: blev bestyrelsen væltet og en ny overtog efter en lang og til tider grim kamp.

I 1962: Generalforsamlingen holdes på Industripalæet, der holdes bestyrelsesmøder privat.
Fiskeret i Hjelmerup mose og Vindinge Å.

I 1964: nu 250 medlemmer, bestyrelsen bliver nu på 7 medlemmer.

I 1965: Kontingent med Sportsfiskeren 52 kr. og uden blad 42 kr. Nu et årligt kontingent.

I 1967: Fiskeriet stopper i Stor Åen, klubben køber ny rejse skrivemaskine. Nu 216 medlemmer.

I 1969: Opsiges Holmehave stykket på grund af “ingen fisk”.
Årets havtur udgik fra Middelfart, nu 210 medlemmer.

I 1970: Man tilbød forbundet et års kontingent forud (ca. 1200kr.) og et forud à conto beløb på 2000kr.
Da der var store problemer i forbundet.

I 1971: Båd stjålet i Skydebjerg Mose. Flere klubber blandt andet Nyborg og Dalum sendte udmeldelser til forbundet.
Det blev “overvejet” i O.S.K.

I 1972: Man udsatte Sandarter i Skydebjerg Mose.

I 1973: Man samlede 4 både til moserne i et lokale i Vollsmose.
Der blev lavet et særskilt kontingent for at fiske i Tarup Sø grusgraven (Put and Take)

I 1974: De årlige andespil blev som sædvanligt godt besøgt, Gedde premieren i Rønninge blev besøgt af 75-100 medlemmer og deres familier.

I 1975: Man gav 250kr. til Fyns Fiske Festival (FFF). Der blev givet 10kr. per. medlem til “Fynsplanen” udsætning af ørred.

I 1976: Der blev forsøgt et samarbejde i Vindinge Å om fælles fiskevand klubberne imellem.

I 1978: Det er svært at finde fiskevand da lodsejerne “bliver skæmt” af de mange medlemmer (285 medlemmer)
Kontingent hævet fra 70 til 80kr.

I 1979: Der afspærres visse arealer for rugende gæs til gedde præmieren i Rønninge. Nu 421 medlemmer.
der blev udsat sandart i Tarup Sø. Der udkom et frivilligt fisketegn.

I 1982: Generalforsamlingen blev afholdt i Fyns forsamlingshus. Der blev afholdt klubaftener i et kælderlokaler på Pæonvænget. Man måtte flytte geddepræmieren på grund af mund og klovsyge.

I 1983: Afholdes generalforsamlingen på restaurant Stadion. Nu 497 medlemmer (ca.100 juniorer) 

I 1984: fik vi vores første klubblad.  Der afholdes medestævne i Odense Å, O.S.K. stillede med to hold (4 per.) Allan Birk fik præmie for bladets naven “Mosebryg”
Mandag d. 1 Oktober 1984 holdt vi vores første klubaften, i Østergade 57 Odense ( i eget klublokale )

I 1985: Klubtur til Æbelø pris 30 kr.

I 1986: Der blev opdrættet ørreder i et net bur i Tarup Sø.

I 1990: startede vi i huset Bækholmen 90 Seden, Odense, hvor vi er i dag.

I 1997: var vi 264 medlemmer, der er udsat karper i Rønninge og Skydebjerg, en gruppe kvinder starter i klubben, der er følere ude om sammen lægning af O.S.K. og Dalum.

I 1998: Der er skaffet penge til det nye Elsesminde (Fyns Laksefisk), 298 medlemmer, OK benzin ordning gav 30.000kr. Sammen lægning sat i bero. O.S.K. vinder mede DM

I 1999: stillede havafdelingen op til Fynsmesterskab og vinder og bliver nr. 3 til  DM kun slået med en fisk (art),
klubtur til Sveriges østkyst god opbakning, der er flere klubber der har forhørt sig om Samfisk. 26 mand mødte op til fluekaster kursus.

I 2000: Der bliver indsendt fluer til DM i fluebinding , klubben får sin første hjemmesid,
mede Individuelt dansk mester, for hold nr. 2 og nr. 17 til VM.
Samfisk er nu på 5 klubber.

I 2001: Nyt mindste mål på havørreder i Odense Å (45cm.), Der er sagt nej til opgravning af Odense Å så Å-farten kunne sejle til Den Fynske Landsby.
Sven Brehmer bliver dansk mester i Surfkasting kast og fiskeri.
Mede bliver Martin  P. Nordisk Mester og Mark Holmboe Dansk Mester begge individuelt.

I 2002: Ny formand Kurt Christensen da Arne Birk afgår ved dødsfald.

I 2003: Knud Erik Nygaard og Allan Birk overtager havudvalget, 191 medlemmer.

I 2004: Der blev ryddet grund/hus i Rønninge efter Hans Nielsen.
En del af bestyrelsen gik efter en del kritik.

I 2005: Jørn “Taxa” starter Put and Take udvalg. 215 medlemmer, der har været brand i klubhuset.

I 2006: Der blev lavet forsøg på sammen lægning af O.S.K. og Dalum igen. der er 29 medlemmer  tilmeldt til fluekast.
Der mødte 24 mand op på arbejdsdagen, der var 19 mand til Put and Take tur.
243 medlemmer, der bliver lavet regler for den nye Odense Å Sammmenslutning.

I 2007: Generalforsamlingen i Agedrup Forsamlingshus, 273 medlemmer, mederne Danske Mestre for 3 gang,
kontingent 550kr.

I 2008: Mede juniorer nr. 1 og 2 individuelt til DM, 304 medlemmer, der deltog 30 til fluekasterkursus.

I 2009: Vi forsøger igen om der må fiskes i Odenses Kommune`s damme, der arbejdes med lejlighed i Karup Å. Der mødte 13 mand op til oprydnings dag i Rønninge.

I 2010: Klubben kommer på Facebook. vi får vores egen bookingportal. Vores første klubblad i farve  udkom d. 1. Oktober, og vi er over 380 medlemmer i O.S.K. Der arbejdes på to Put and Take søer sammen med Tommerup og Dalum, der bliver arbejdet på et nyt klubhus eller bedre plads i det gamle, vi har igen haft indbrud, der er problemer med medlemslisterne fra D.S.F. 

I 2011: Klubben har fået en ny afdeling i klubben: Viking 65+, for den ældre del af vores medlemmer, som Allan Berg tager sig af. Vi må fjerne “gratis” vande i Odense Kommune fra vores hjemmeside, der blev lavet en terrasse ved huset i Skydebjerg. Mede individuelt Dansk Mester Viktor nr. 2 Mark Holmboe.
Allan Birk er klar med 1000 stk. fladfisk til udsætning i Odense havn til Odense`s Fladfiske Festival (113 tilmeldte ca. 200 fisk blev fanget igen).

I 2012: Får vi lavet nye flag med O.S.K. logo, 423 medlemmer, igen nye indbrud (nye nøgler), Borreby Put and Take sammen med Dalum og Tommerup er slut, der er købt båd og motor til fjorden.

I 2013:  Generalforsamlingen på Bolbro Skole. Vi fik 20 redningsveste fra Trygfonden så vi kan komme ud og fisk “Trygt”
Ny Silde Festival i Odense havn (50 deltagere) og Ny gedde konkurrence i Odense Å, Skovsøen og Tarup-Davinde (58 deltagere). Klubben besluttede at stoppe med klubbladet Mosebryg da man hellere ville koncentrere sig om hjemmesiden.
 O.S.K får gennemrenoveret klubhuset så det fremstår tidssvarende og giver mere plads til de ca.450 medlemmer og deres aktiviteter.
Årets O.S.K.èr Knud Rask.