Reetabelering af Pilebækken

Pilebækken bliver reetableret af Odense Kommune takket være O.S.K.

At der er gang i mange ting i O.S.K i disse år er der vist ingen der følger bare en lille smule med , der kan være i tvivl om.

Et af de sidste tiltag har været at få gjort Odense Kommune opmærksom på, at det lille vandløb der hedder Pilebækken og som er et tilløb til Vejrup Å var så tilgroet at der intet liv var.

Det blev Odense Kommune så glade for at få at vide , så de har skovet langs åen for at give den lys og så bliver der gravet op i ca. 600 meter af åen og til sidst bliver der smidt 40 m2 gydegrus i åen , så de fisk der svømmer op har noget at gyde i.

Det er ikke meningen, at der skal fiskes i Pilebækken, men at den skal udvikle sig til et yngle vandløb, som der er behov for.

Niels Jensen

 

Udgivet i Nyheder.