Mosefiskeri.

O.S.K har 2 moser – Rønninge Moserne og Skydebjerg Moserne.

 

  

Der findes mange fiskearter i moserne:

Skaller, brasen, suder, karper, aborre, ål og gedder. Endvidere findes der krebs i Skydebjerg moserne.
 
Bemærk:
Moserne i Rønninge og Skydebjerg er totalfredet i marts og april måned.
Det er dog tilladt, i marts måned, at fiske med én krog op til størrelse 10 efter fredfisk, men ingen fisk overhovedet må hjemtages.

Gedder er totalfredet i marts og april måned, og der må ikke udføres fiskeri efter disse.

Husk, at det er tilladt for lodsejere at fiske frit i marts måned.

Efter 1 maj vil det være muligt at låne bådene gratis, dog skal man selv medbringe åre, lille pøs og redningsvest.

Særbestemmelser for klubbens vande i Rønninge og Skydebjerg:                                               

Gyldigt medlemskort til O.S.K samt statstegnet skal medbringes, da dette skal forevises på forlangende af andre medlemmer samt lodsejere.

Klubbens medlemmer kan købe dagkort til egne gæster, når gæsten er ifølge med medlemmet. Kortet kan købes i baren i klubhuset på klubaftener og koster 50 kr. Medlemmets kone/mand og børn – sidstnævnte op til 16 år – har ret til at fiske i klubbens vande, dog kun ifølge med medlemmet.

Ved benyttelse af bådene skal altid anvendes godkendt redningsvest. Børn under 16 år må kun benytte båd ifølge med en voksen. Padler til bådene bør medbringes, da bådene er uden årer.

Mindstemål: Gedde = 60 cm.  og maks. 3 pr. dag. Krebs 9 cm. og maks. 25 pr. dag.

Det er rigtigt hyggeligt at være i moserne, hvor man kan fiske med mange ting:
Medefiskeri med flåd efter fredfisk, med spinner efter aborre og gedder, med død agn efter gedderne eller satse på de store suder og karpe. For børnefamilierne er der stort set altid fangstgaranti ,når der medefiskes med brød eller maddiker på krogen.

20160501_152406