Skydebjerg Moserne

Skydebjerg moserne ligger tæt  ved Årup på Fyn.

Der findes mange fiskearter i moserne: Skaller, brasen, suder, karper, aborre, ål og gedder.

Bemærk:
Moserne i Skydebjerg er totalfredet i marts og april måned.

Det er dog tilladt, i marts måned, at fiske med én krog op til størrelse 10 efter fredfisk, men ingen fisk overhovedet må hjemtages.

Gedder er totalfredet i marts og april måned, og der må ikke udføres fiskeri efter disse.

Husk, at det er tilladt for lodsejere at fiske frit i marts måned.

Efter 1 maj vil det være muligt at låne bådene gratis, dog skal man selv medbringe åre, lille pøs og redningsvest.

Skydebjerg Moserne – Her må vi fiske:
 

Kørselsanvisning til Skydebjerg Moserne:
(Se også Google Maps)