Vejrup Å

OSK har et lille stykke fiskevand i Vejrup Å.

Det er et lille stykke vand, hvor OSKs medlemmer må fiske. Det er et vand, hvor der kun kan fiske en max to mand, så vis hensyn. Er der nogle i gang med fiskeri, kom forbi en anden dag.

Bemærk:
Fiskeri i Vejrup Å er forbudt i perioden 15. November til 16. Januar pga. ørredfredningen.

Kort 1: