Viking 65+ Afholdte Ture i 2012

65+ernes sidste fisketur i 2012

Den 21. november mødtes vi, ialt 9 Vikinger i klubhuset kl.9. Vi fik os en fin tur, dog uden fisk, men meget hyggelig som sædvanlig. Der er ikke mere at sige til det end, at vi slutter året af med en god julefrokost for 65+erne, onsdag den 12. december kl.13.00

Læs mere og meld dig til på bookingportalen. Jeg håber at alle vi i 65+ kan blive samlet den dag.

Med venlig vinterhilsen,
Allan Berg


65+turen 24.oktober. 

Vi mødtes 7 mand i klubhuset kl.10 og fik en lille snak om resten af årets aktiviteter og forventningerne til næste sæson, som jeg vil komme tilbage til.

For resten af året var der enighed om en kysttur onsdag den 21. november og en juleafslutning den 12. december. Datoerne 7.11 og 28.11 udgår derfor. 

Se nærmere på bookingportalen og husk at tilmelde dig.

Efter denne snak om fremtiden var der stemning for at der skulle fiskes og det blev en tur til Nistedvej, hvor der var set fine fisk springe og flere havde hørt om fine fangster. Det fik vi ikke bekræftet. En enkel krabbe bed på.

Håber på en super 65+tur med god fangst i november.

Hav det godt Vikinger, Indtil vi ses 21.november.

Efterårshilsen
Allan Berg

 


 65+ turen den 26. september.

Vi startede ved klubhuset hvor 9 Vikinger blev samlet og kørte til Flyvesandet. Her var der også fisk og hele 3 kom på krogen, hvoraf den som Torben Marvø fangede var en pæn blank havørred som kom med hjem. Tillykke med et rent fiskeri uden støvlepjank osv.
 

Hans gav os nogle gode råd om bombardafiskeriet og det + fiskene gjorde at det blev en god og hyggelig tur, selv om det til sidst blev regn, regn og regn.

Heldigvis startede det hele i tørvejr med morgenkaffe, rundstykke med ost og en lille morgenbitter, inden vi alle mand jagtede fiskene. 

 


Viking 65+ tur til Odense Å d. 5. september.

Turen d. 5. september startede fra P-pladsen ved Fangel Kro. Herfra kørte 11 Viking 65+ere til hytten i Hjelmerup.

Efter morgenkaffe og rundstykke med ost + en lille morgenmedicin, gik vi ned til åen efter fisk. Og, der VAR fisk. Det blev til 5 bækørreder, 3 abborrer og en del spring og plask af fisk, men også et plask fra Torben Marvø, som vist lavede lidt støvledans i åen.

Fiskene vil alle være klar til at blive fanget igen noget senere på året.

Det blev som sædvanligt en meget hyggelig tur, med en god venskabelig snak og nogle
fantastiske fiskehistorier.

Efter en lille orientering om den næste tur, glæder alle sig til at mødes på 65+turen
den 26. september.

Se nærmere på bookingportalen – og tilmeld dig.

Venlig sensommerhilsen,
Allan Berg


 Viking 65+ turen den 13. juni til Odense Å.

Det blev en hyggelig, spændende og meget smuk tur langs de nye slyng af Odense Å, som vi 12 fremmødte Vikinger blev guidet rundt til af Knud.

 

Fremme ved Åhytten, som er et helt fantastisk sted, tændte vi op i to grill og åbnede hver en kold øl til hyggesnak, grillpølser og en enkel.

 

Der er meget smukt og fredfyldt på dette sted. Vi var også hurtigt enighed om at mødes på dette sted efter ferien. Og så skal der fiskes igennem.

 

Ja, det siger vi hver gang, men der må da opholde sig nogle fisk her, på et så dejligt stykke Å. Vi ses forhåbentlig alle 21 mand, onsdag den 5. september kl.9 ved Åhytten.

 

Se efter på bookingportalen og tilmeld dig.

God sommer til alle Vikinger.

Mvh
Allan Berg


Viking 65+turen den 23. maj

Vi startede ved klubhuset kl.9 og blev samlet 12 vikinger, som hurtigt blev enige om at vindretningen drev os mod Dalbybugten og der kørte vi så hen.

Det var et godt valg. En meget fin fiskeplads ( nr.12 i bogen 117 fine fiskepladser).

Vi startede med et rundstykke med smør og ost og dertil en enkelt.

 

Derefter blev der fisket koncentreret i små tre timer og fanget et par havørreder og en del hornfisk. Det fantastiske vejr med høj sol og næsten ingen vind gjorde sit til at turen var særdeles vellykket. Under frokosten fik vi en enkelt mere, hyggesnakkede og blev enige om at næste tur.

65+ turen 23. Maj. Nu med fisk.

Den skal gå til Odense Å , hvor vi skal se det nye slyng, som Knud vil guide os rundt til. Samtidig vil det være en lille hyggelig sommerafslutning med grillpølser.

Derfor skal du se efter tid og sted på bookingportalen, OG -meget vigtigt tilmelde dig turen, så jeg kan se hvor mange grillpølser der skal købes ind til turen.

Forhåbentlig skal jeg købe ind til alle 20 Vikinger, ja, vi er pt. 20 Viking 65+ere. Det kunne da være rigtig hyggeligt.

Tak for opbakningen til vores lille pensionistgruppe.

Venlig sommerhilsen,
Allan Berg


Viking 65+ turen 2. maj

Vi mødtes i klubhuset 10 mand høj til orientering om bookingportalen. Kurt kom og fortalte om, hvor let det vil blive fremover at være orienteret om vores ture. Så snart en tur er fastlagt sender jeg besked og alle Vikinger er orienteret…vupti, hvor nemt. Håber det bliver rigtig godt for os 65+ére fremover.

Efter at vi sagde skål og tak til Kurt, kørte vi 10 mand til Måle strand og fik succes på succes, idet alle mand fangede hornfisk, mindst 50 stk. Sammenholdt med et sjovt fiskeri efter de livlige langnæbede, en frokostpause, hyggesnak og en dram eller to, så sluttede endnu en rigtig god 65+ tur.

 
Vi glæder os alle til den næste tur, som kan ses ugen før på din mail, hvor den går hen og du så lige tilmelder dig på bookingportalen. Så er der styr på hvem der kommer med på turen.

Forresten kunne vi byde velkommen til endnu et nyt medlem Ove Jensen, så nu er vi altså 18 Viking 65+ére. Ha´det godt til vi ses igen alle 18 mand på næste tur.

Forårshilsen fra
Allan Berg


Det blev traditionen tro en god tur med sol, hyggelidt samvær og 0 fisk.


Men det bliver helt sikkert meget bedre næste gang, onsdag d. 2. maj, hvor vi mødes ved klubhuset kl. 9 og aftaler hvor vi kører hen og fanger fiskene.

 

Turen 2. maj starter i klubhuset kl. 9, hvor vi skal høre om booking portalen, som 65+ vil blive tilsluttet. Derfor mød op alle mand. Efter snakken om dette spændende emne kører vi ud og fisker, selvfølgelig der hvor fiskene er. Måske er der stadig hornfisk på Måle? Men det snakker vi om den morgen.

Forårshilsner fra,
Allan Berg