Tarup-Davinde Søerne

Velkommen til Tarup-Davinde fiske Sammenslutning (T.D.S)

Tarup-Davinde Søerne

Velkommen til Tarup-Davinde fiske Sammenslutning (T.D.S)

 

T.D.S har fiskeret i følgende søer: Trekløversøen, Hudevad Sø, Østersøen, Aborresøen samt Davinde Sø.

Alle fiskesøerne bruges til mange andre aktiviteter og dette skal naturligvis respekteres, se nedenfor.

Parkering skal ske på områdets P-Pladser – Det er ikke tilladt og parkere på Ørbækvej.

Der skal købes årskort til T.D.S, dette kan du gøre nedenfor.
Årskortet er personligt og må ikke overdrages til andre.

Personer under 18 skal ikke købe årskort, men derimod have udstedt et ungdomsfiskekort – eller hvis de er deltagere i et booket arrangement i området blot fremvise en bookingsbekræftelse.

Man skal til enhver tid kunne fremvise sit fiskekort/bookingsbekræftelse, såfremt en kontrollant fra T.D.S. henvender sig.

Fredningstider:
Ål – 16. Oktober – 31. Juli ( Begge dage inklusiv )
Gedde – 1. Marts – 30. April ( Begge dage inklusiv )
Ved fredningstid forstås, at der hverken må fiskes efter eller hjemtages ovennævnte arter.

Regler:
Al fiskeri skal foregå fra land, der må altså ikke anvendes båd, flydering og lignende.

FISKERI med ruser, net og harpun/lyster (UV jagt) er ikke tilladt, og eventuelle brud på disse regler vil bliver overgivet til myndighederne.

I Tarup-Davinde er der Catch and Release, det vil sige ALLE fisk sættes ud igen.
Skulle en fisk blive skadet kraftigt under fiskeriet, skal denne slås ihjel og luftblæren punkteres, herefter kastes fisken i søen igen.

Tarup-Davinde I/S har til enhver tid førsteret på brug af søerne til egne arrangementer, dette skal respekteres.

Der skal være ro ved søerne ved solnedgang (jævnfør naturbeskyttelsesloven).

Der må fiskes fra 6:00 – 24:00 (Tænk på naboerne)

Der må dog fiskes Karper fra 24:00 – 6:00 fra de afmærkede Karpepladser / Overnatningspladser (se billederne nedenfor) og KUN herfra.

På de afmærkede karpepladser må der anvendes bivy/brolly. I Perioden 1. Marts – 31. Oktober (Begge dage inklusiv) må der IKKE anvendes bund i bivy eller brolly.

Der må overnattes i telt på de, af Tarup-Davinde I/S, angivne pladser.

Særligt for Davinde Sø.
Der må ikke fiskes fra båd i Davinde Sø, der må dog anvendes båd til at sejle markører og tackler ud i denne sø.

Der må hjemtages 1 Gedde i størrelsen 60-75 cm pr. dag, ligeledes må der hjemtages 2 Aborre pr. dag, mindstemål 19 cm.

I sommerperioden hvor der er mange badegæster ved søen har badegæster førsteret i søen, dette gælder OGSÅ på de afmærkede karpepladser.

Der må på intet tidspunkt dykkes efter i tidsrummet solnedgang til solopgang – Dykkerkurser og lignende der skal foregå efter solnedgang skal være aftalt med Tarup-Davinde I/S.

Krebsefiskeri:
Der henvises her til Tarup-Davinde I/S regler for krebsefiskeri se link: (kommer senere).

Der må IKKE anvendes ruser under krebsefiskeri. Ved krebsefiskeri er det kun tilladt at svømme/snorkle efter krebs eller fiske med en krebsebrik, og kun en pr. person der fisker.

Kan disse regler ikke efterkommes, kan det medføre bortvisning og 1 års karantæne. I grove tilfælde f.eks. (salg af krebs, jagt med harpun og andre ulovligheder vil disse blive videregivet til myndighederne) Oplever man personer der ikke opfører sig i overensstemmelse med reglerne skal man straks kontakte et medlem af kontrollantgruppen.

Kort over området:

Tarup-Davinde Oversigtskort

Generelt:

Husk vi er gæst i Tarup-Davinde, og som gæst opfører man sig der efter. Vis hensyn til andre brugere af Tarup-Davinde området, der er mange der bruger området og det er ikke altid alle kan få ret eller har ret.
Hvis den sø man gerne vil fiske i, bliver brugt til vandsport den dag, så find en af de andre søer, eller find en ny dag. Det er de muligheder der er for området.

 

Sportsfiskerens 7 bud:

  1. Fisk aldrig i et fiskevand, hvis du ikke i forvejen har løst kort eller fået den fornødne tilladelse.
  2. Følg altid nøje de regulativer, der er udstedt for det fiskevand, du beærer med dit besøg.
  3. Overhold fiskenes fredningstider.
  4. Giv fisken en fair chance, fisk som en sportsmand med sportslige grejer.
  5. Respekter andre fiskeres fiskeplads ved søen. Fisk ikke tæt på og gå langt udenom.
    Lad din færden ved fiskevandet være sådan, at du også er en kærkommen gæst næste gang.
  6. Vær med til at værne om vore fiskevande. Andre mener måske, at netop du er den fuldkomne fisker, bestræb dig derfor efter at være det.
  7. Ryd op efter dig selv, husk du også gerne vil se en pæn ryddet plads næste gang du kommer ud.

Karpepladser / Overnatningspladser.

 


Kontingentpriser for TDS, gældende for 2020:

Alle medlemmer: Kr. 50,- pr. år. Ingen indmeldelsesgebyr

Bemærk: Medlemmer af Odense Sportsfisker Klub (O.S.K) er også automatisk medlem af Tarup-Davinde Sammenslutningen (TDS) .                (Der skal fremvises medlemskort for O.S.K på forlangende.)