membernet%20logo

Vi mangler stadig at få endnu flere medlemmer på Member Net, så de kan læse om de mange ture og arrangementer, O.S.K afholder hvert år.

Gå ind på din side på Member Net og sæt flueben i de to tomme kasser.

Husk at trykke på: opdaterer medlem !!

Kan du ikke finde ud af det er du velkommen til at skrive eller ringe til Niels påniels@odensesportsfiskerklub.dk  eller 20 61 85 87 (efter 17.30)


Vi er medlem af Odense Å Sammenslutningen, Vandpleje Fyn og Danmarks Sportsfisker Forbund.