20/2 2024 Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i O.S.K.
Tirsdag den 20/2 2024 kl. 19.00 I Victoriagade 33 Ungdomscenter Skibhus Odense C

Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af formandens beretning for 2023.
3. Beretning fra udvalg.
4. Kassereren aflægger revideret regnskab.
5. Forslag til kommende års budget og kontingent.
6. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

7. Valg til Bestyrelsen:
Formand:                      Allan Birk Hansen (modtager genvalg).
Bestyrelses medlem:      Ivan Møller          (modtager genvalg).
Bestyrelses medlem:      Mike Birch           (modtager genvalg).

Suppleanter:
Christian Johannesen                      (modtager genvalg).
Mai-Britt Ravn                                  (modtager genvalg).
Benny Hansen                                   (modtager genvalg).
Per Andersen                                     (modtager genvalg).
Dan Nielsen                                       (modtager genvalg).

Revisor:
Flemming Pedersen       (modtager genvalg).

8. Eventuelt.

Så er klubben vært med rullepølse madder og kaffe/the
der vil være salg af øl/vand til vanlige priser.
Vel mødt.
Bestyrelsen

Udgivet i Nyheder.