1971-2000

I 1971: Båd stjålet i Skydebjerg Mose. Flere klubber blandt andet Nyborg og Dalum sendte udmeldelser til forbundet. Det blev “overvejet” i O.S.K.

I 1972: Man udsatte Sandarter i Skydebjerg Mose.

I 1973: Man samlede 4 både til moserne i et lokale i Vollsmose.
Der blev lavet et særskilt kontingent for at fiske i Tarup Sø grusgraven (Put and Take)

I 1974: De årlige andespil blev som sædvanligt godt besøgt, Gedde premieren i Rønninge blev besøgt af 75-100 medlemmer og deres familier.

I 1975: Man gav 250kr. til Fyns Fiske Festival (FFF). Der blev givet 10kr. per. medlem til “Fynsplanen” udsætning af ørred.

I 1976: Der blev forsøgt et samarbejde i Vindinge Å om fælles fiskevand klubberne imellem.

I 1978: Det er svært at finde fiskevand da lodsejerne “bliver skæmt” af de mange medlemmer (285 medlemmer)
Kontingent hævet fra 70 til 80kr.

I 1979: Der afspærres visse arealer for rugende gæs til gedde præmieren i Rønninge. Nu 421 medlemmer.
der blev udsat sandart i Tarup Sø. Der udkom et frivilligt fisketegn.

I 1982: Generalforsamlingen blev afholdt i Fyns forsamlingshus. Der blev afholdt klubaftener i et kælderlokaler på Pæonvænget. Man måtte flytte geddepræmieren på grund af mund og klovsyge.

I 1983: Afholdes generalforsamlingen på restaurant Stadion. Nu 497 medlemmer (ca.100 juniorer) 

I 1984: fik vi vores første klubblad.  Der afholdes medestævne i Odense Å, O.S.K. stillede med to hold (4 per.) Allan Birk fik præmie for bladets naven “Mosebryg”
Mandag d. 1 Oktober 1984 holdt vi vores første klubaften, i Østergade 57 Odense ( i eget klublokale )

I 1985: Klubtur til Æbelø pris 30 kr.

I 1986: Der blev opdrættet ørreder i et net bur i Tarup Sø.

I 1990: startede vi i huset Bækholmen 90 Seden, Odense, hvor vi er i dag.

I 1997: var vi 264 medlemmer, der er udsat karper i Rønninge og Skydebjerg, en gruppe kvinder starter i klubben, der er følere ude om sammen lægning af O.S.K. og Dalum.

I 1998: Der er skaffet penge til det nye Elsesminde (Fyns Laksefisk), 298 medlemmer, OK benzin ordning gav 30.000kr. Sammen lægning sat i bero. O.S.K. vinder mede DM

I 1999: stillede havafdelingen op til Fynsmesterskab og vinder og bliver nr. 3 til  DM kun slået med en fisk (art), klubtur til Sveriges østkyst god opbakning, der er flere klubber der har forhørt sig om Samfisk. 26 mand mødte op til fluekaster kursus.

I 2000: Der bliver indsendt fluer til DM i fluebinding , klubben får sin første hjemmeside,
mede Individuelt dansk mester, for hold nr. 2 og nr. 17 til VM.
Samfisk er nu på 5 klubber.