Fiskevande på Fyn

Degnemosen ved Langeskov 

Degnemosen ved Langeskov ligger lige syd for Frydenlund Sø, og nord for resterne af Røjerup Sø. Kigger du på linket ovenfor, kan Google godt finde på at kalde søen Røjerup Sø, men dette er ikke korrekt. Røjerup Sø ligger sydvest for Degnemosen, og er privat (=fiskeri forbudt!).

Degnemosen er en svært tilgængelig mose, kun med 3 pladser, hvoraf faktisk kun 1 fisker fornuftigt. Men får du den rigtige plads på den rigtige dag, kan mosen byde på et imponerende suderfiskeri, med fisk op i 3 kg klassen. Mosen indeholder også ål i kæmpeklassen, samt rigtig gode gedder, i begge arter her jeg min pr. fra Degnemosen: Gedde på 14.4 kg (i Maj!!), samt ål på 2.8 kg. 

Fiskearter:
Skalle, Rudskalle, Suder (op til 3.5 kg), Gedde (op til 14 kg), Brasen (op til 1.5 kg), Aborre og Ål.

Fisketegn:
Søen er kommunalt ejet, og der er frit fiskeri. Der må ikke hjemtages fisk fra mosen.


Frydenlund Sø ved Langeskov 

Frydenlund Sø ved Langeskov er en lille mose med en pæn bestand a brasen og gedder. Mosen er den nordligste af den samling moser, der før motorvejens anlæg, var en del af Røjerup Sø / Rønninge Moser. I dag bliver den ikke fisket ret meget, mest af lokale Langeskov børn, der vil bade en majs eller orm.

Mosen rummer en pæn bestand af mindre gedder, brasen og sudere, og er næsten sikker hver gang.

Fiskearter:
Skalle, Rudskalle, Suder (op til 1 kg), Gedde (op til 4 kg).

Fisketegn:
Søen er kommunalt ejet, og der er frit fiskeri.


Harndup Grusgrav ved Harndrup 

Harndrup Grusgrav består af 2 søer, der må fiskes i. Søerne har altid fisket rigtig godt, og brugt til mange træninger og medestævner, men i 2008 gav de ikke ret mange fisk. Især den lille sø viste ikke meget liv fra sig. Vi håber alle på at det bliver bedre snart. Jeg har været derude og kigge i august 2009, men der ser desværre ikke ud til at der er så meget liv endnu.

Fiskearter:
Skalle, Rudskalle, Brasen, Suder, Aborre, Gedde, Ål, Skælkarpe, Spejlkarpe og Koikarpe (få). 

Fisketegn:
Der er frit fiskeri fra Kommunens arealer, hvilket vil sige hele den lille sø, og den sydlige del af den store sø, indtil tangen der går ud midt i søen. 

Bemærk:
Det er ikke tilladt at overnatte ved søerne.


Langesø ved Morud 

Langesø er en af de større søer på Fyn, og en af de sværere at medefiske, da der kun er meget få standpladser, der må fiskes fra. Resten foregår fra båd, men har du modet på en medetur i en 14″ robåd (motor er forbudt), enten ankret op, eller bundet til et træ, kan du få et helt fantastisk fiskeri efter Brasen og Kæmpe Skaller.

Jeg har selv fisket meget i søen, og har man lyst til båd-mede, er der mange fantastiske pladser, og (næsten) garanti for fangst. Almindelige søde dåsemajs fisker rigtig godt efter Brasen og Skaller, men vil du have kontakt med søens pænt store Karper, så skal der boilies, pellets samt en del planlægning af fodring til.

Langesø er også en af de få søer på Fyn, der har en ok bestand af Sandard.

Fiskearter:
Skalle (mange rigtig store), Brasen (mange, op til 3 kg), Aborre (op til 2 kg), Gedde (op til 15 kg), Sandard (op til 8 kg), Karper (op til 10 kg) og Ål (op til 2.5 kg) 

Fisketegn:
Der kræves enten medlemsskab af Morud Lystfiskerforening, eller der kan købes dagkort på tanken i Morud. 

Bemærk:
Udover at fiskeri for det meste er begrænset til båd, bør du altid orientere dig om gældende regler hos Morud Lystfiskerforening, bl.a. huske at medbringe redningsvest i båden (kan lånes i hytten ved bådpladsen).

 


Nonnebo Moserne – Nonnebo v. Langeskov 

Nonnebo Moserne er en samling på 9 moser, hvor der må fiskes i de 4, og kun fra de arealer, der grænser på til vejen (Nonnebostien), der går igennem moseområdet. Der må altså kun fiskes på de arealer, der ligger ud til Nonnebostien, og ikke på “siden” af moserne, da det er privat grung.
Jeg har fisket lidt i moserne de sidste par år, og oplevet et forrygende brasenfiskeri i den store sydlige mose. Der skulle efter sigende være pæne Sudere der, men dem har jeg til gode. Til gengæld er der en rigtig god bestand af Skaller, og fine pladser hvis man vil have junior m/k med ud og lege.

Fiskearter:
Skalle, Rudskalle, Suder, Brasen (mange, op til 1.5 kg), Aborre, Gedde, Skælkarper (få) og Ål. 

Fisketegn:
De arealer, der grænser op til Nonnebostien er kommunalt ejet, og fiskeriet er frit fra de pladser.


Odense Å – Kastaniebroen til Erik Bøghs Sti

Odense Å – Ejby Mølle stykket 

Et udmærket, langsomstrømmende medevand, hvor der kan praktiseres alle former for medefiskeri. Mange juniorer har deres første medeoplevelser her, og mange benytter det stadig som hygge og træningsvand. Der er nogle meget dybe huller (op til 2.5 meter) på denne strækning.

Fiskearter:
Skalle (pæne eksemplarer er fanget her), Brasen (op til 2.5 kg), Rimte (op til 2 kg), Ål, Aborre, Gedde, Bækørred, Havørred (tidligt forår og efterår) og chance for Suder. 

Fisketegn:
Du skal være medlem af en forening under Odense Å Sammenslutningen, for at kunne fiske på dette område, f.eks. O.S.K. Alternativt købe dagkort, på de steder oplyst på Odense Å Sammenslutningens hjemmeside.


Rønninge Mose ved Langeskov 

Rønninge Moserne svigter aldrig. Mange medefiskere har i tidernes løb fundet vej til disse moser, og flere medekonkurrencer er afholdt her.

Vandet i Rønninge Moserne er meget rent, og det gør desværre at de kan nemt gro til i løbet af sommeren. Men der er dog stadig gode pladser, der næsten aldrig svigter.

Suderfiskeriet i Rønninge kan til tider godt være ret heftigt, og mange aftener og tidlig morgener, “koger” vandet af suderbobler.

Det kan ikke anbefales at pole fiske i moserne, da Karperne gerne tager maddiker, og du kan gætte dig til resten… men det går altså ikke godt.

Jeg har selv fisket meget i Rønninge Moserne, og de er blandt mine absolutte favoritter til Suderfiskeri.

Fiskearter:
Skalle, Brasen (op til 2 kg), Suder (op til 3 kg), Skælkarpe (op til 7 kg), Ål, Aborre og Gedde. 

Fisketegn:
Du skal være medlem af O.S.K. for at fiske i Rønninge Moserne.  

Bemærk:
Moserne i Rønninge er totalfredet i Marts og April måned.
Det er dog tilladt, i Marts måned, at fiske med én krog op til størrelse 10 efter fredfisk, men ingen fisk overhovedet må hjemtages.
Gedder er totalfredet i Marts og April måned, gældende indtil Gedde Præmieren i Maj måned, og der må ikke udføres fiskeri efter disse.


Skydebjerg Mose ved Årup 

Skydebjerg kan være rent Suder-mekka, men moserne er som nat og dag. Nogle gange giver de et fantastisk fiskeri, andre gange giver de enhver medefisker stress. Det er det, der gør dem rigtig sjove, og absolut et (eller mange) besøg værd.

Hen på sommeren kommer der en del åkander i moserne, men fiskes der på kanten af dem, kan man opleve et forrygende fiskeri.

Fiskearter:
Skalle, Brasen (op til 1.5 kg), Suder (op til 3 kg), Skælkarpe, Ål, Aborre og Gedde.
I den ene mose findes der også krebs. 

Fisketegn:
Du skal være medlem af O.S.K. for at fiske i Skydebjerg Moserne.

Bemærk:
Moserne i Skydebjerg er totalfredet i Marts og April måned.
Det er dog tilladt, i Marts måned, at fiske med én krog op til størrelse 10 efter fredfisk, men ingen fisk overhovedet må hjemtages. Gedder er totalfredet i Marts og April måned, og der må ikke udføres fiskeri efter disse.
Mindstemålet på krebs er 9 cm, og der må maksimum hjemtages 25 pr. dag.


Trente Mølle ved Fåborg 

Der må fiskes i den øverste af de to mølledamme. Der må fiskes fra: Bredden langs vejen til Østrup, fra dæmningen mellem de to mølledamme, og fra dæmningen syd for mølledammen.

Fiskearter:
Skalle, Aborre og Skælkarpe (op til 6 kg).

Fisketegn:
Mølledammen er ejet af Skov- og Naturstyrelsen, og der er frit fiskeri. Du skal dog huske det lovpligtige fisketegn. 

Bemærk:
Der kommer mange gæster ved Trente Mølle, så vis hensyn. Af hensyn til fuglelivet, er al færdsel i rørskoven forbudt. Der kan parkeres på P-Pladsen ved Trente Mølle. Der er adgang til offentlige toiletter fra gårdspladsen. Der må ikke graves efter orm, og alt affald skal medtages (selvfølgelig!!).


Vissenbjerg Skovsø ved Vissenbjerg 

Vissenbjerg Skovsø var op gennem 90’erne den mest besøgte Karpesø på Fyn. Der er stadig få, men rigtig store Karper i søen, men de er svære, da de har været fanget rigtig mange gange før.

Før i tiden var søen meget kendt for sine mange Karusser og Sudere, og efter Karperne er på retræte i søen, er der kommet godt gang i Suderfiskeriet igen. En enkelt aften i sommeren 2008 gave mig 16 Sudere mellem 1.2 og 2.4 kg i søen. Derudover masser af Brasen og Skaller.

Søen er meget nem at komme til, og man kan parkere direkte ved den. Der er 6-7 fiskepladser, og der må fiskes hele vejen langs den offentlige sti, til venstre for parkeringspladsen.

Der er desuden rygter om 4 maller på omkring ½ meter i søen, men jeg har aldrig set dem.

Fiskearter:
Skalle, Rudskalle, Brasen (mange, op til 1.5 kg), Suder (pæn bestand, op til 3.5 kg), Aborre, Gedde (op til 8 kg), Ål, Dam Karusse, Sø Karusse, Slørhale Karusse og Guld Karusse (samt diverse blandinger derimellem), Skælkarpe (op til 8 kg), Spejlkarpe (op til 13 kg), og muligvis Malle. 

Fisketegn:
Søen er ejet af Kommunen, og fiskeriet er frit.

Bemærk:
Der må kun fiskes på de pladser, der grænser op til den offentlige sti, til venstre for parkeringspladsen.