Formandens Årsberetning 2017

75 år og stadig i fuld vigør.

2017 var året hvor Odense Sportsfisker Klub kunne fejre 75 års jubilæum. Klubben fejrede det med et arrangement den 11. marts, hvor vi bød på grillmad og en tår at drikke. Over hundrede gratulanter fra andre klubber og samarbejdspartnere mødte op og var med til at skabe en god dag.

I januar blev vores bålhytte færdig, men på grund af kulden holdt vi først indvielsen sidst i april, her var det ikke meget varmere, men der var et fint fremmøde, og med bål i hytten og varme ribben burgere havde vi en god dag.

Køb/salg dagen er ved at være et tilløbsstykke, hvor mange får solgt det grej de har i overskud og andre finder det de lige har manglet til billige penge. En succes vi gentager den 3. feb. 2018.

Sædvanen tro slutter vi forårssæsonen af med en midsommerfest. Her stod den på grillmad og kartoffelsalat og Lasse sørgede for røget fisk fra vores røgeovn.

Klubaftnerne går også godt og her mødes mellem tyve og tredive medlemmer hver mandag og får en snak om hvad der er sket siden sidst, og der bliver fortalt et par lystfisker historier.

Der afholdes selvfølgelig også en julefrokost i klubben, ja faktisk to, for 65+erne holder deres egen frokost.

Uden for klubhuset har Odense Sportsfisker Klub deltaget i et arrangement der hedder Fjordager i Farver, det er et arrangement hvor Fjordagers foreninger har mulighed for at vise hvad de står for.

Fjordens dag har vi deltaget i nogle år, her bindes der fluer og vi havde igen i år lavet en lille konkurrence for børn.

Der foregår mange hyggelige ting i klubben, men der bliver naturligvis også fisket.

Vores medere er stadig mellem Danmarks bedste. Ved DM stillede de med to hold og fik en anden og en fjerdeplads. Også på havturene går det godt, og man skal stadig være tidligt ude, hvis man vil med da turene er optaget før bådene er booket.

Mellem syv og tolv mand deltager i den månedlige kysttur, de overgås dog af 65+erne som møder med femten og tyve medlemmer. Også ved 65+ernes fluebinding er der fyldt op i klubhuset.

Fiskeskolen har stadigt rigeligt at lave, der har været arrangementer med flere skoler i årets løb.

Klubben har i år fået fiskevand i Storåen ved Brenderup. Det er en å med en stor opgang af havørreder så det er et stykke vand vi venter os meget af. Der er også lavet en aftale med Tarup/Davinde om fiskeri i fire søer, men herom mere på hjemmesiden senere.

Som skrevet så går det godt i Odense Sportsfisker Klub, der er god tilslutning til vores arrangementer, og vores økonomi er stadig rigtig god.

Alt er godt men det kan sikkert gøres bedre så hvis du sidder med de vise sten så mød op på generalforsamlingen tirsdag den 6.feb kl.19.00 i Victoriagade 33.

Til sidst en særlig tak til de medlemmer der har ydet et stykke arbejde for klubben, og ikke mindst tak til alle medlemmerne, fordi de støtter foreningen.

Frank Johannesen
Formand i Odense Sportsfisker Klub