Generalforsamling og Formandens Beretning.

Der indkaldes hermed til generalforsamling, torsdag den 16. Februar 2012, kl. 19:00 på Provstebakken 13.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Udvalgene aflægger beretning.
4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 25. Januar 2012).
6. Valg af Formand (afg. Kurt Christensen, ønsker ikke genvalg).
7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer (afg. Bjarne Lauersen, Allan Birk og Frank Johannesen, alle ønsker genvalg).
8. Valg af Suppleanter (afg. Torben Kay og Ivan Knudsen).
9. Valg af Revisor (nuvær. Flemming Pedersen, ønsker genvalg) og revisorsuppleant (Bjarne Johansen, ønsker ikke genvalg).
10. Fastsættelse af kontingent og indskud for næste år (2013).
11. Eventuelt.

Herefter serveres der kaffe og rullepølsemad.

Bemærk tid og sted.

På gensyn til en god debat den 16. Februar,
Bestyrelsen


Årsberetning for 2011

Så lakker 2011 mod enden, og det er tiden hvor vi skal se tilbage for at gøre status for året der gik.

Klubben har haft en konstant medlemsfremgang siden 2003, og 2011 blev året vi rundede 400 medlemmer. Det er mange forskellige mennesker med forskellige interesser inden for lystfiskeri, og derfor er det op til bestyrelsen at gøre klubben så alsidig som muligt.

I år startede Allan Berg så en afdeling, vi kalder Viking 65+. Det er en flok af vores ældre medlemmer, som navnet siger over 65 år, der mødes en gang om måneden til en fisketur, eller hvis vejret ikke er til det, så en kop kaffe i klubhuset, og sikkert en snak om gamle dage. Der har været god tilslutning til deres ture, så det lader til at det er noget, der er kommet for at blive.

O.S.K. mede stod i år som arrangør af DM i Medefiskeri, som foregik i Blue Rock Put and Take på Sydfyn. Her blev det til en tredjeplads i holdkonkurrencen mens det gik bedre individuelt, hvor Viktor Smidt blev Danmarksmester og Mark Holmboe nr. to.

Havfiskerne har haft 8-9 ture i løbet af året, plus nogle stykker tog turen til Nordnorge for at prøve kræfter med de store fisk deroppe (helleflyndere). Havfiskerafdelingen er en meget aktiv afdeling der trække mange nye folk til, hvilket ses når de sidder og binder perler i klubben.

Kyst turene med Torben går også godt. Her har været omkring hundrede deltagere i løbet af året. Der blev fisket rundt på Fyn og en enkelt tur er gået til Falster. Fisk er der da også fanget, siger Torben.

På turen til Sverige blev der på trods af en del blæst også fanget fisk, ikke mange, men på weekend turene er det jo det sociale samvær, der tæller.

I maj måned havde vi traditionen tro præmiere i Rønninge. De sidste par år er deltager tallet dalet lidt, om det skyldes manglende interesse for geddefiskeri, eller der er mange konfirmationer netop den dag vides ikke, men der blev fanget fisk; mange små og et par stykker over målet. Det er godt at se de sidste hårde vintre ikke har skadet fiskeriet.

Fiskeriet omkring Fyn har ikke været så godt her i efteråret, det var måske derfor der ikke blev fanget til O.S.K. Cuppen, skønt en halv snes mand gjorde en ihærdig indsats.

Ja, der er mange arrangementer i O.S.K., foruden det nævnte har vi været på besøg på Elsesminde, David Nielsen har holdt foredrag om sin tur til Miami, vi har haft Put and Take ture og efter dette er skrevet, er det et foredrag med René Gerken om laksefiskeri rundt om i Verden.

Det går godt, men der er også ting der kunne være bedre. De visioner vi arbejdede med forrige år har givet velfungerende udvalg, men vi mangler stadig at få nogle op og køre. Vores junior afdeling mangler stadig en ildsjæl med lyst til at arbejde med unge mennesker. Vi kunne også godt ønske bedre plads i Klubhuset, det kniber at alle kan sidde ned på klubaftenerne.

Vi arbejder på at tilgodese alle klubbens medlemmer, og hvis du har en god idé, så kom med den på generalforsamlingen, den 16. Februar 2012. Husk, indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 25. Januar 2012.

Med venlig hilsen,

Kurt Christensen
Formand O.S.K.

 

 

Udgivet i Nyheder.