Referat af Bestyrelsesmødet 10. Oktober 2012

Bestyrelsen var fremmødt kl. 18:30, dog var Allan Birk, Bjarne Laursen, Ivan og Niels fraværende

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

Punkt 2: Orientering til / fra.

A: Formanden.

Turene til Falster og Midskov er gået rigtig godt. Torsdag aftenerne i Klubhuset går også godt, og er godt besøgt.

B: Kasseren.

Vi er pr. 423 medlemmer, og der er stadig kr. 15.000 i kassen.

Kontingent næste år er kr. 615,00 for seniorer, 310,00 for juniorer og 500,00 for 65+erne. 65+erne stiger så meget fordi kommunens tilskud falder bort. Vi betaler kr. 343,00 til forbundet, 40,00 til Odense Å og 10,00 til Vandpleje Fyn. Medlemmer af andre klubber under DSF får de kr. 343,00 tilbage fra Forbundet. Vi skal have opdateret hjemmesiden med de nye priser og oplysninger.

C: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Frank / Kurt / Jørgen tager til Forbundet vedr. salg af dagkort TIL DSF foreningernes vande. Bådelaug i Odense Å er udsat til d. 20. oktober, Kurt / Jørgen tager der ud. 65+erne laver årets julebryg.

Punkt 3: Behandling og vedtagelse af.

A: Huset (Orientering om byggesag).

Huset må ikke udvides, men foreløbig skal der heller ikke bygges på grunden.

Punkt 4: Tjekliste.

A: Hjemmesiden.

Kortet over Rønninge er ændret med de korrekte fiskestrækninger.

B: Lodsejerne.

Skal betales i November.

C: Julefrokost og julelotteri.

Det er klaret. Frank inviterer Hans fra Ækvator Sport.

Punkt 5: Orientering fra udvalgene.

A: Medieudvalget.

Intet at bemærke.

B: Husudvalget.

Der skal laves en liste over hvad der skal laves ved huset (rengøring, osv.) som skal sendes rundt ved Generalforsamlingen, så folk kan skrive sig op.

C: Medeudvalget.

Kurt / Jørgen kontakter Karina og Stig vedr. Medeudvalget, skrive på hjemmesiden, og være kontaktpersoner i stedet for Dan, der er stoppet som formand for Medeudvalget.

D: Aktivitetsudvalget.

Intet at bemærke.

E: Moseudvalget.

Bådene bliver taget op sidst i november.

F: Havudvalget.

Intet at bemærke.

G: Juniorudvalget.

Intet at bemærke

H: Viking +65.

De mødes d. 24. oktober og vil snakke om hvad der skal ske næste år.

I: Put and take.

Intet at bemærke.

Punkt 6: Fastsættelse af næste møde.

Næste møde er onsdag, d. 28. november 2012, kl. 18:30.

Mødet blev hævet.

Udgivet i Nyheder.