Referat fra Bestyrelsesmødet 9. januar 2013

Odense Sportsfiskerklub
Referat af bestyrelsesmødet onsdag, d. 09. januar 2013

Bestyrelsen var fremmødt kl. 18:30, dog var Ivan fraværende

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

 

Punkt 2: Orientering til / fra.

A: Formanden.
Klubbladet er sendt ud. Juleafslutning og Nytårstaffel blev afholdt med godt fremmøde.

B: Kasseren.
Jørgen fremlagde udkast til Årsrapport + regnskab for 2012, samt budgettet for 2013. Bestyrelsen godkendte det.

C: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Kurt: Forbundet har styr på medlemmerne, og regninger skulle være på vej.
Bjarne: Skal på kursus i politisk kommunikation.
Birk og Niels: Skal på hjemmeside kursus.

Punkt 3: Behandling og vedtagelse af.

A: Premiere Odense Å.
Birk vil undersøge om vi kan låne teltet når morgemaden er færdig, så vi kan lave noget i OSK regi der.

B: Klubhuset.
Jørgen vil foreslå på genralforsamlingen at vi vil øge hos kommunen at vi ombygger huset. Vi vil ansøge Fionia fonden om nye borde og stole Allan Berg tegner det, og får det sendt til kommunen.

C: Generalforsamling.
Vi mødes en time før til generalforsamlingen.

Vi beslutter på næste bestyrelsesmøde, hvem der skal have en påskyndelse.
Vi vil foreslå Knud Rask som ordstyrer, Frank Jensen som nr. 2.

D: Båd i Fjorden (regler).
Kurt har sendt til foreningen vedr. havneplads, men har ikke hørt fra dem endnu. Der bliver lavet nogle regler for brug af båden. Kurt laver et oplæg til næste møde.

Sildefestival i havnen d. 20/4 sammen med Predator. Det vil koste 50,00 kr. for tilmelding.
Derudover bliver der igen Fladfiskefestival i havnen med fisk fra Spodsbjerg d. 19/5. Det laves sammen ed Jan & Bo igen.

E: Billedrammer.
Frank har købt billedrammer. Hvert udvalg får én, og der skal nogle billeder i dem, så folk, der besøger klubhuset, kan se udvalgene, og hvad der sker i dem.

F: Familie Medlemsskab.
Jørgen ”fremstiller” et foreslag vedr. familie medlemskab for 2 voksne og 2-3 hjemmeboende børn.

(Punkt G: findes ikke i indkaldelsen.)

H: Repræsentantskabmøde d 28. jan.
Frank & Birk tager til repræsentantskabmøde i Odense Å Udvalget d. 28. januar.

Punkt 4: Tjekliste.

A: Hjemmesiden.
Bookingportalen bliver lavet om, Dan laver en ”ny” som bliver en medlemsportal til OSK i stedet, som skal køre senest 31. maj 2013.

B: Lodsejerne.
Er betalt.

Punkt 5: Orientering fra udvalgene.

A: Medieudvalget.
Intet at bemærke.

B: Husudvalget.
Intet at bemærke.

C: Medeudvalget.
Intet at bemærke.

D: Aktivitetsudvalget.
Der bliver køb og salg dag i OSK den 23/2 kl. 10:00 – 14:00

E: Moseudvalget.
Intet at bemærke.

F: Havudvalget.
Intet at bemærke.

G: Juniorudvalget.
Intet at bemærke

H: Viking +65.
Starter op den 27/2 med møde i klubhuset.

I: Put and take.
Intet at bemærke.

Punkt 6: Fastsættelse af næste møde.
Næste møde er onsdag, d. 6. februar 2013, kl. 18:30.

Mødet blev hævet.

 

Udgivet i Nyheder.